Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos

Bendruomeninės organizacijos

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Tarybos veiklos tikslas – padėti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms formuoti ir įgyvendinti bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, plėtros politiką.

Taryba atlieka šias funkcijas:

  1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. skleidžia informaciją apie Savivaldybės bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
  5. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais.

Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ KONTAKTAI 2019-08-29 – 2022-08-29

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovavimas

Tel. Nr.

El. paštas

1.

Donatas Jankauskas

Kauno rajono savivaldybės taryba

8 613 63 002

donatas.jankauskas@krs.lt

2.

Simonas Jonkus

Giraitės bendruomenė

8 679 44 422

giraitesbendruomene@gmail.com

3.

Eglė Juozapavičienė

Kauno rajono bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė

8 676 36 988

egle.juozapaviciene@gmail.com

krbos.info@gmail.com

4.

Ovidijus Jurkša

Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenė

8 689 32 862

ovisjur@gmail.com

5.

Jolanta Marija Malinauskaitė

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 620 66 223

jolantamm60@gmail.com

6.

Laima Pilipavičienė

Užliedžių bendruomenės centras

8 618 42 465

info@uzliedziubc.lt

7.

Mantas Rikteris

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 687 12 563

mantas.rikteris@krs.lt

8.

Laimutė Rutkauskienė

Kauno rajono savivaldybės taryba

8 682 30 660

laimute.rutkauskiene@krs.lt

9.

Oksana Šukaitienė

Neveronių bendruomenės centras

8 652 97 771

oksana@neveronys.lt

10.

Irmantas Šumskas

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 687 71 692

irmantas.sumskas@uzliedziai.krs.lt

11.

Virginija Tamašauskienė

Juragių bendruomenės centras

8 676 41 057

virgalaura@gmail.com

12.

Paulius Visockas

Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų pirmininkės pavaduotojas

8 682 30 684

paulius.visockas@krs.lt

13.

Jurgita Makarienė

Bendruomeninių organizacijų tarybos sekretorė

8 670 88 435

jurgita.makariene@krs.lt

 

Bendruomeninių organizacijų tarybos sekretorė Jurgita Makarienė, (8 670) 88 435, jurgita.makariene@krs.lt