Rajonas

Kultūros paveldas

 

Piliakalnių žemėlapis
Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai
KAUNO RAJONO NEKILNOJAMIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI ( paminklai ir valstybės saugomi ) ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, KURIEMS ATLIEKAMAS MONITORINGAS (VYKDOMA STEBĖSENA)
YPATINGI STATINIAI - KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI, KURIEMS ATLIEKAMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. spalio 25 d., 13 val., numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektas dėl apsaugos suteikimo Sovietų Sąjungos teroro vietai (45357), Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/c7761880e537


2021 m. rugsėjo mėn. 22 d. 13 val. Vertinimo tarybos posėdžiuose numatoma svarstyti:


 1. Poteronių piliakalnio su gyvenviete (22607), Alytaus r. sav., Alovės sen., Poteronių k. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, vizualinės apsaugos pozonis.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (sumažinant rytų ir vakarų kryptimis, sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, padidinti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (neapibrėžti vakarų kryptimi, išplėsti rytų kryptimi), kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Einoronių piliakalnio, vad. Pilies kalnu (1857), Alytaus r. sav., Privašiūnų sen., Einoronių k. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomisgomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (sumažinant pietvakarių, šiaurės vakarų ir šiaurės rytų kryptimis, padidinant pietų kryptimi, atsižvelgiant į reljefo ypatumus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Sudvariškių pilkapyno (17143), Alytaus r. sav., Privašiūnų sen., Sudvariškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo

Papildoma informacija:

Statusas: Sudvariškių pilkapynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos pozoniai.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (sumažinant šiaurės rytų kryptimi, padidinant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančius akmenų vainikus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Rimėnų senovės gyvenvietė (17141), Alytaus r. sav., Daugų sen., Rimėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomisugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatyta apsaugos zona, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą padidinant (padidinant vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis, taip, kad teritorija apimtų visą salą), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Lydekininkų kapinyno (17144), Alytaus r. sav., Raitininkų sen., Lydekininkų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant šiaurės rytų ir rytų kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį pietų ir pietvakarių kryptimis,  vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatomis, vizualinės apsaugos pozonio neapibrėžti, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Antalkių kapinyno, vad. Šilelio kalva (5076), Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos zoną, patikslinti vertingąsias savybes (papildyti aprašymais, fotofiksacija).

Aktu siūloma: apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (į šiaurės vakarus nuo kapinyno teritorijos).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Žvirgždės dvarvietės (30287), Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Dvarvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos zoną, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: apibrėžti dvarvietės teritoriją, jos plotą padidinant (padidinant šiaurės rytų ir rytų kryptimis, nežymiai sumažinant šiaurės vakarų kryptimi, sutapatinant su gretimų geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietvakarių ir pietryčių kryptimis).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Brūžės dvarvietės (2377), Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Brūžės dvarvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti dvarvietės teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (sumažinant rytinėje dalyje, teritorijos ribas sutapatinant su geodeziškai suformuoto žemės sklypo riba, vakarinėje dalyje – su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo riba, padidinant pietų kryptimi, sutapatinant su geodeziškai suformuoto žemės sklypo riba), vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės ir vakarų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Brūžės senovės gyvenvietės (2376), Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją,  jos plotą kiek sumažinant (sumažinant vakarinėje dalyje, teritorijos ribas sutapatinant su geodeziškai suformuoto žemės sklypo riba), Taisyklių nuostatomis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, rytų ir vakarų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Kriemalos senovės gyvenvietės (16250), Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą kiek padidinant (padidinant vakarų kryptimi, teritorijos ribas sutapatinant su geodeziškai suformuoto žemės sklypo riba, sumažinant pietinėje dalyje – iki upelio vagos), vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Kriemalos kapinyno (5047), Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, pietų kryptimi apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 1. Kriemalos senovės gyvenvietės II (16251), Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-19 raštu Nr. (9.52 E)2-943 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina, apsaugos zona.

Aktu siūloma: vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, pietų kryptimi apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Ringovės senovės gyvenvietės (27741), Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Ringovės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, ją padidinant šiaurės rytų kryptimi, sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo riba, vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Padaigų pilkapyno (17159), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vareikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant vakarinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse, padidinant šiaurės rytų, rytų ir pietų kryptimis), vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės ir pietų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.  

 1. Padaigų pilkapyno II (17160), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vareikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotas nepakistų, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės rytų ir pietvakarių kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Vanagiškio pilkapyno, vad. Kapušila (2008), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vanagiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Vanagiškio pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (padidinant vakarų ir pietvakarių kryptimis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, rytų ir pietryčių kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Vanagiškio kapinynas (5898), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vanagiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kkapinynas registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (pietvakarių kryptimi, sutapatinant su gretimo kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo riba), patikslinti vertingąsias savybes (papildant aprašymais, fotofiksacija).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.


Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) nuotolinis posėdis.

2021 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:
1.Namų, esančių Kauno m. sav., Kauno m., J. I. Kraševskio g. 28, 28A, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos jiems suteikimo klausimas.

Papildoma informacija:
Statusas – namai, esantys Kaune, Kraševskio g. 28, 28A, patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148), teritoriją. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148), apsaugos reglamente namas, esantis Kaune, Kraševskio g. 28A priskirtas III kategorijai, namas, esantis Kaune, Kraševskio g. 28, priskirtas IV kategorijai.Klausimo svarstymo motyvas – Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. Gauta Kultūros paveldo centro  išvada dėl pastatų vertės.

2.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 1-ojo forto (u. k. 26350), esančio Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Statusas – valstybės saugomas.
Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis, siūloma tikslinti Kauno tvirtovės 1-ojo forto (u. k. 26350) duomenis Kultūros vertybių registre, formuojant iš pavienio kultūros paveldo objekto - Kauno tvirtovės 1-ojo forto (u. k. 26350) kompleksinį objektą, suteikiant apsaugą 13-ai kompleksinių dalių:
1) Kauno tvirtovės 1-ojo forto kareivinėms (42993), 2) Kauno tvirtovės 1-ojo forto užnugario kaponieriui (42994), 3) Kauno tvirtovės 1-ojo forto poternai (42995), 4) Kauno tvirtovės 1-ojo forto centriniam šaudmenų sandėliui (42996), 5) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiauriniam šaudmenų sandėliui (42997), 6) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam šaudmenų sandėliui (42998), 7) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam puskaponieriui (42999), 8) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiauriniam puskaponieriui (43000), 9) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiauriniam užnugario šaudmenų sandėliui (43001), 10) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam užnugario šaudmenų sandėliui (43002), 11) Kauno tvirtovės 1-ojo forto kontreskarpinės sienos šiaurinei daliai (43003), 12) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiaurinei priešturminių pabūklų slėptuvei (43004), 13) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietinei priešturminių pabūklų slėptuvei (43005), nustatant vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

3.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kauno tvirtovės tiltų per Marvelės upelį su kelio atkarpa kompleksui (45609), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g., Julijanavos g., Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., Šiltnamių g., suteikimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis,  siūloma suteikti apsaugą Kauno tvirtovės tiltų per Marvelės upelį su kelio atkarpa kompleksui (45609), susidedančiam iš kompleksinių dalių: 1) Kauno tvirtovės kelio atkarpos (45610), esančios Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g., 2) Kauno tvirtovės pirmo tilto per Marvelės upelį (45611), esančio Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., 3) Kauno tvirtovės antro tilto per Marvelės upelį (45612), esančio Kauno rajono sen., Ringaudų sen., Kazliškių k., nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

4.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (44844), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., Vaistinės skg. 3, suteikimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga siūloma, suteikti apsaugą Namui (44844), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., Vaistinės skg. 3, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Pastatas yra Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Klausimas dėl apsaugos suteikimo Namui (44844) svarstyti teikiamas pakartotinai (svarstytas III-iosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-11-09 posėdyje (protokolo Nr. VT-3-174), nutarta pasiūlyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir perduoti svarstyti Kauno m. savivaldybės sudarytai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje klausimas svarstytas 2021-01-21 posėdyje, grąžintas, siūlant pastatui nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį).

5.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Žydų pradinei mokyklai (44855), esančiai Kauno m. sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 30, suteikimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis surinkta archyvine medžiaga, fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis, siūloma suteikti apsaugą Žydų pradinei mokyklai (44855), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.Pastatas yra Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Klausimas dėl apsaugos suteikimo Žydų pradinei mokyklai (44855) teikiamas svarstyti pakartotinai (svarstytas III-iosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-12-07 posėdyje (protokolo Nr. VT-3-176), nutarta pasiūlyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir perduoti svarstyti Kauno m. savivaldybės sudarytai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje klausimas svarstytas 2021-01-21 posėdyje, grąžintas, siūlant nustatyti aukštesnį nei vietinis reikšmingumo lygmuo).


Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-07-27 nuotolinis posėdis
2021 m. liepos 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso (u. k. 2801), esančio Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Sausio 13-osios g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl kompleksinės dalies – Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso televizijos bokšto (u. k. 36016) vertingųjų savybių tikslinimo).
2.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pūčkorių palivarko sodybos (u. k. 27071), esančios Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pūčkorių g. 5, 9, 15, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
3.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kūlupėnų geležinkelio tilto (u. k. 24809), esančio Kretingos rajono sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
4.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Panevėžiuko dvaro sodybos fragmentų (u. k. 175), Kauno rajono sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., apsaugos zonos ribų apibrėžimo.
5.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Priekulės dvaro sodybos (u. k. 245), esančios Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės II k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
6.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namui (46336), esančiam Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Gedimino pr. 43, apsaugos suteikimo.
7.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Kruopio gimtosios sodybos vietos (u. k. 2301), esančios Tauragės rajono sav., Sakalinės k., Sakalinės g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.


Informuojame, kad 2021-05-26 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Kulautuvos kapinyno (u. k. 30288), esančio Virbaliūnų k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre: apibrėžti teritoriją, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.

Vertinimo tarybos patvirtintas Kulautuvos kapinyno (u. k. 30288), esančio Virbaliūnų k., Kauno r. 2021-05-26 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1177/1 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritagedetail/cd11f51f-614e-4451-96e0-860ea9137053

Kulautuvos kapinynui (u. k. 30288), esančiam Virbaliūnų k., Kauno r., jo teritorijai ir apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.


2021 m. gegužės 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:

1. Kulautuvos kapinyno (30288), Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Virbaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Vertinimo tarybos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2017-11-14 Nr: KPD-VL-1177 kultūros paveldo objektui buvo apibrėžta teritorija, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, patikslintos vertingosios savybės. Vilniaus apygardos administracinio teismo  2018-04-24 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1305-968/2018 nuspręsta Vertinimo tarybos 2017-11-14 aktą Nr. KPD-VL-1177 panaikinti, Vertinimo taryba įpareigota Kulautuvos kapinyno (30288) duomenų tikslinimo klausimą išnagrinėti iš naujo; 2) Departamento lėšomis 2020 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų (vietovių ir vertingųjų savybių atskleidimui) Kulautuvos kapinyno (30288) rytinės teritorijos dalies (ribos) ir aplinkos (netirtų sklypų adresu Baltaragio g. 3, 5, 7 dalių) rezultatai.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Teritorijos, apsaugos zonos apibrėžimas, vertingųjų savybių patikslinimas/nustatymas.
Aktu siūloma: Atsižvelgiant į archeologinių tyrimų rezultatus, šiaurės vakarinėje, šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse teritoriją apibrėžti Vertinimo tarybos 2017-11-14 posėdyje apibrėžtomis ribomis, rytinėje (teisminį ginčą sukėlusioje) dalyje – atsižvelgiant į 2020 m. archeologinių tyrimų rezultatus, pietvakarinėje, vakarinėje dalyje – Vertinimo tarybos 2007-05-16 posėdyje apibrėžtomis ribomis, bendrą Kulautuvos kapinyno teritorijos plotą sumažinant. Vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatomis, vakarų, pietų ir rytų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pagal Vertinimo tarybos 2017-11-14 posėdyje apibrėžtas ribas). Atsižvelgiant į archeologinių tyrimų rezultatus ir vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, siūloma patikslinti vertingąsias savybes (reljefą, kapus (vietoje – kapų su jų įranga ir konstrukcija), mirusiųjų deginimo apeigų vietą, kultūrinį sluoksnį (vietoje – pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų).
<...>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.


Kultūros paveldo departamento apskaitos dokumentacijos rengimo planai 2021 m.:

Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 1)

Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 2)

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas: (Priedas Nr. 3)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas: (Priedas Nr. 4)


Informuojame, kad 2020-11-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta patikslinti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), esančių Šiltnamių g.  Noreikiškių k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre, suteikti teisinę apsaugą Rūmams (u. k.

33539), Svirnui (u.k. 33547), Kumetynui (u.k. 33548), Ūkiniam pastatui (u.k. 33549) ir Karvidės liekanoms (u.k. 33550), nustatyti vertingąsias savybes, vietinius reikšmingumo lygmenis kompleksui ir kompleksinėms dalims bei apibrėžti teritorijos ribas.

Visa informacija skelbiama


Informuojame, kad Lapių dvarvietės (u.k. 17164), Kauno rajono sav., Lapių sen., Lapių mstl., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruotas Kultūros vertybių registre.

Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Apsaugos reglamentas


Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020-10-22 įsakymu Nr. Į-292 buvo pakeistas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17

Palčiau


1.

Informuojame, kad Babtų žydų senųjų kapinių vietos (20641), Čekiškės žydų senųjų kapinių (2729), Vilkijos žydų senųjų kapinių (2731), Žapyškių žydų senųjų kapinių (2730), Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso (37329), Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vietos ir kapo (12568), Žydų žudynių vietos ir kapo (16626), Žydų žudynių vietos ir kapo (10921) Kauno r. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jo tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.
Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

2.

Informuojame, kad 2020-09-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Vilos (u. k. 42030), esančios P. Mašioto g. 12, Kačerginės mstl., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registre


Informuojame, kad dėl COVID-19 atvejų, atšaukiamas  Kultūros paveldo depatramento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau tarybos) posėdis, kuriame buvo planuota svarstyti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), adresu Noreikiškių k. Ringaudų sen., Kauno r. teisinės apsaugos suteikimo ir duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.  


Informuojame, kad Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčios (u.k. 30618), Kauno rajono sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 99, individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas


Nauja paslauga kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 kultūros paveldo objektų. Gruodžio mėnesį prasidėjęs projektas FIXUS Mobilis suteikia galimybę šių objektų savininkams ir valdytojams, susiduriantiems su jų priežiūros problemomis, gauti nemokamą pagalbą. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suteikti nemokamas paslaugas 200 objektų.
FIXUS Mobilis projektu, kurio pagrindiniai vykdytojai yra Kultūros paveldo centras ir Kultūros infrastruktūros centras, siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinant kokybišką pastatų priežiūrą.
 
„Daugumai kultūros paveldo objektų priežiūros problemų kyla dėl pastatų valdymo žinių trūkumo bei prevencinių priežiūros įgūdžių stokos. Valstybės teikiama parama objektų tvarkybos darbams iki šiol pasiekia dar nedidelį skaičių paveldo objektų. Projektas FIXUS Mobilis padės spręsti šias problemas, paveldo objektų savininkams teikdamas nemokamas kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo paslaugas“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Erika Kielė.
 
Pretenduoti į nemokamas prevencinės priežiūros paslaugas gali kiekvienas kultūros paveldo objekto savininkas ir valdytojas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuos ir nedidelius priežiūros darbus atliks specialiai šiam projektui suburtos trys mobiliosios komandos. Šios profesionalų komandos-dirbtuvės tirs bei teiks savininkams ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuos, atliks nedidelius priežiūros darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros kalendorių – planą.
 
„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Viltė Janušauskaitė.  
 
Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.
 
Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje. Mūsų visų tikslas bendras – veikti kartu ir išsaugoti mūsų praeitį ateičiai.
 
Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: FIXUS, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.
Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje: www.fixusmobilis.lt


Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos planas

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai sąrašus. Sąrašus Kultūros paveldo departamentas paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu.
http://kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planai.html

Kilnojamųjų vertybių,kurioms 2020m rengiami aprašo projektai,sąrašas.
Statinių ir vietovių, kuriems 2020m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai,sąrašas.

Filtruoti kultūros paveldą pagal kategoriją: