Rajonas

Kultūros paveldas

 

Piliakalnių žemėlapis
Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai
KAUNO RAJONO NEKILNOJAMIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI ( paminklai ir valstybės saugomi ) ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, KURIEMS ATLIEKAMAS MONITORINGAS (VYKDOMA STEBĖSENA)
YPATINGI STATINIAI - KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI, KURIEMS ATLIEKAMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS

 

 

 

2022 m. rugsėjo 26 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370)  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo Kauno rajono savivaldybės administracija 2022-08-10 raštu, kuriame prašoma skubos tvarka patikslinti Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370) vertingųjų savybių pobūdį (dailės, lemiantį reikšmingumą), remiantis apžiūros metu nustatytu galimai netinkamu vartų restauravimo darbu ir atsiradus rizikai prarasti autentišką metalinių varčių materiją.
 . Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 28139) Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., panaikinimo.
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – Akto projekto parengimas inicijuotas 2022-06-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje (protokolo Nr. VT3-1), kuriame nutarta: ,,Rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui (u. k. 28139) panaikinimo, nes objektas yra perduotas ir saugomas kaip eksponatas Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje“.


2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

<...>

15. Tauro apygardos vado Jono Petro Aleščiko – Rymanto ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (u. k. 33179), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.


2022m. birželio 30d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Projektas


2022m. birželio 14d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas  dėl Monumentalaus  Kryžiaus ( u. k. 28139) Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., duomenų kultūros vertybių registre tikslinimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektu galima susipažinti:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/L3ooyz3H2grFQ7i


Kultūros paveldo departamento apskaitos dokumentacijos rengimo planai 2021 m.:

Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 1)

Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 2)

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas: (Priedas Nr. 3)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas: (Priedas Nr. 4)


Informuojame, kad 2020-11-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta patikslinti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), esančių Šiltnamių g.  Noreikiškių k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre, suteikti teisinę apsaugą Rūmams (u. k.

33539), Svirnui (u.k. 33547), Kumetynui (u.k. 33548), Ūkiniam pastatui (u.k. 33549) ir Karvidės liekanoms (u.k. 33550), nustatyti vertingąsias savybes, vietinius reikšmingumo lygmenis kompleksui ir kompleksinėms dalims bei apibrėžti teritorijos ribas.

Visa informacija skelbiama


Informuojame, kad Lapių dvarvietės (u.k. 17164), Kauno rajono sav., Lapių sen., Lapių mstl., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruotas Kultūros vertybių registre.

Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Apsaugos reglamentas


Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020-10-22 įsakymu Nr. Į-292 buvo pakeistas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17

Palčiau


1.

Informuojame, kad Babtų žydų senųjų kapinių vietos (20641), Čekiškės žydų senųjų kapinių (2729), Vilkijos žydų senųjų kapinių (2731), Žapyškių žydų senųjų kapinių (2730), Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso (37329), Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vietos ir kapo (12568), Žydų žudynių vietos ir kapo (16626), Žydų žudynių vietos ir kapo (10921) Kauno r. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jo tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.
Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

2.

Informuojame, kad 2020-09-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Vilos (u. k. 42030), esančios P. Mašioto g. 12, Kačerginės mstl., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registre


Informuojame, kad Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčios (u.k. 30618), Kauno rajono sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 99, individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas


Nauja paslauga kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 kultūros paveldo objektų. Gruodžio mėnesį prasidėjęs projektas FIXUS Mobilis suteikia galimybę šių objektų savininkams ir valdytojams, susiduriantiems su jų priežiūros problemomis, gauti nemokamą pagalbą. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suteikti nemokamas paslaugas 200 objektų.
FIXUS Mobilis projektu, kurio pagrindiniai vykdytojai yra Kultūros paveldo centras ir Kultūros infrastruktūros centras, siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinant kokybišką pastatų priežiūrą.
 
„Daugumai kultūros paveldo objektų priežiūros problemų kyla dėl pastatų valdymo žinių trūkumo bei prevencinių priežiūros įgūdžių stokos. Valstybės teikiama parama objektų tvarkybos darbams iki šiol pasiekia dar nedidelį skaičių paveldo objektų. Projektas FIXUS Mobilis padės spręsti šias problemas, paveldo objektų savininkams teikdamas nemokamas kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo paslaugas“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Erika Kielė.
 
Pretenduoti į nemokamas prevencinės priežiūros paslaugas gali kiekvienas kultūros paveldo objekto savininkas ir valdytojas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuos ir nedidelius priežiūros darbus atliks specialiai šiam projektui suburtos trys mobiliosios komandos. Šios profesionalų komandos-dirbtuvės tirs bei teiks savininkams ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuos, atliks nedidelius priežiūros darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros kalendorių – planą.
 
„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Viltė Janušauskaitė.  
 
Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.
 
Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje. Mūsų visų tikslas bendras – veikti kartu ir išsaugoti mūsų praeitį ateičiai.
 
Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: FIXUS, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.
Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje: www.fixusmobilis.lt


Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos planas

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai sąrašus. Sąrašus Kultūros paveldo departamentas paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu.
http://kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planai.html

Kilnojamųjų vertybių,kurioms 2020m rengiami aprašo projektai,sąrašas.
Statinių ir vietovių, kuriems 2020m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai,sąrašas.

Filtruoti kultūros paveldą pagal kategoriją: