Rajonas

1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vieta

Kauno r. sav., Kačerginės mstl. (Kačerginės sen.), P. Mašioto g.

Šioje, kryžiumi paženklintoje, vietoje užrašas „KELEIVI, SUSTOK! Čia 1941.06.22 bolševikai nužudė Linkevičių, Daukšą“, raudonarmiečiai sušaudė 1941 m. birželio sukilimo Kačerginės būrio 2 sukilėlius: Zapyškio policijos nuovados policininką Boleslovą Daukšį, g. 1915 m., gyv. Kauno aps. ir Stasį Linkevičių, g. 1912 m., gyv. Zapyškyje, Kauno aps.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 33177. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).