Rajonas

Bivylių kapinynas (UK 16354), valstybės saugomas, Bivylių kaimas, Užliedžių seniūnija, Kauno r.

0,6 km į š. v. nuo Kauno–Babtų keliokryžkelės su keliu į Užliedžius, 0,3 km į v. p. v. nuo Kauno–Babtų kelio ir 0,1 km į r. nuo Nevėžio kair. kranto. Iš š., r. ir p. juosia Nevėžio slėnio pievos, į v. leidžiasi krūmais apaugęs šlaitas į Nevėžio salpą. Kapinynas buvo įrengtas Nevėžio slėnyje esančioje pakilumoje. Šiuo metu čia yra dirvonuojantis laukas. 200 m ilgio š. v. – p. r. kryptimi ir iki 120 m pločio.

Teritorijos plotas -20300,00.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – geležinė balnakilpė, geležinio peilio fragmentas, žalvariniai skambalėliai, apdegę žalvarinių dirbinių fragmentai, žiestų puodų šukės, titnago dirbiniai.

Datuojama – IX–XIV a.