Rajonas

Butvilonių piliakalnis

Unikalus objekto kodas: 5049
Adresas: Juodžių k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r.
0,95 km į p. r. nuo Čekiškės–Seredžiaus kelio ir 0,35 km ta pačia kryptimi nuo Trydupio ir Lazduonos santakos, Didžravio ir Trydupio santaka, jų deš. krantai.
Piliakalnis įrengtas Trydupio ir Didžravio santakoje esančiame kranto kyšulyje. Iš š. v., p. v. ir p. r. piliakalnį juosia upelių slėniai, iš š. r. prieina gretima aukštuma. Šlaitai nuo upelių statūs, apie 14 m aukščio. Piliakalnio viršuje yra 30 m ilgio ir 26 m pločio aikštelė. Jos š. r. gale supiltas 4,5 m aukščio nuo aikštelės ir 6,5 m aukščio išorėje pylimas, kuris puslankiu juosia aikštelę. Nuo aukštumos, iš š. r. piliakalnis atskirtas 30 m ilgio, 15 m pločio ir 2 m gylio grioviu. Datuojamas II tūkst. pr.