Rajonas

Dubravų piliakalnis, vad. Barsukalniu


Unikalus objekto kodas: 5069
Adresas: Dubravų k., Samylų sen., Kauno r.
Pasiekiamas Vaišvydavos–Viršužiglio plentu į kolektyvinius sodus, pasukus į dešinę P, yra 200 m į dešinę (ŠV) už kanalo. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga ŠV–PR kryptimi, 70x45 m dydžio, su iki 1,5 m iškiliu viduriu. Šlaitai nuolaidūs, 7 m aukščio. Piliakalnis labai apardytas ariant bei šlaituose Tarybinės armijos kareiviams iškasus taikinių imitatorius. Piliakalnis dirvonuoja, V šlaitas apaugęs eglaitėmis, kiti šlaitai – krūmais. Datuojamas I tūkst. pr.