Rajonas

Kriemalos senovės gyvenvietė II (UK 16252, A1688)

Valstybės saugomas, Kauno r., Batniavos seniūnija, Kriemalos kaimas

0,3 km į r., p. r. nuo Nemuno deš. kranto ir 0,2 km į š. r. nuo Kriemalos kapinyno. Iš r. senovės gyvenvietę riboja miško keliukas, iš kitų pusių juosia žemesnės Nemuno slėnio pievos. Didesnė dalis apaugusi pušynu, dalis dirvonuoja. Netaisyklingo keturkampio formos, 170 m ilgio š.–p. kryptimi ir iki 90 m pločio.

Senovės gyvenvietė buvo įsikūrusi Nemuno slėnyje esančioje nedidelėje smėlio kalvelėje. Į r. nuo kalvelės kyla status Nemuno slėnio šlaitas, iš kitų pusių juosia Nemuno slėnio pievos. Kalvelės viršus lygus, apaugęs pušynu. Šiaurės vakarinis šlaitas kiek statesnis. Jis nusileidžia į daubą, buvusią Nemuno protaką. Ilgą laiką senovės gyvenvietė buvo ariama, pustoma.

Teritorijos plotas – 12 600.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – 438 titnaginiai radiniai: 334 nuoskalos ir skeltės bei 104 dirbiniai ar jų dalys. Iš titnaginių dirbinių paminėtini skaldytiniai, grandukai, gremžtukai, grąžteliai, ašmenėliai, rėžtukai, peiliai, pergraužtinis kirvelis (ruošinys), kurie saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune.

Datuojama – mezolitas.