Rajonas

Kudrėnų dvaras

Kau­no r. Už­lie­džių sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai Ne­vė­žio kai­ria­ja­me kran­te, ne­to­li ke­lio nuo Rau­dond­va­rio (Ro­mai­nių) Bab­tų link, apie 10 km nuo Bab­tų. Re­gist­ri­nė pa­vel­do ver­ty­bė: po­nų na­mo lie­ka­nos (sudegusios), svir­nas, ku­me­ty­nas, le­dai­nė.

Dvaras priklausė garsiam teisininkui Jurgiui Kalvaičiui (mirė 1944 m.). Jis turėjo 150 ha žemės. Dvaro kompleksą sudarė rūmai, kumetynas, svirnas ir tvartas. Rūmai buvo mediniai, dviejų aukštų, stogas dvišlaitis, nuleistais galais. Š dalyje medinė veranda, PR dalyje medinis keturkampis bokštas, stogas aštuoniašlaitis, dengtas šiferiu. Tvartas – medinių rąstų, stačiakampio formos, stogas dvišlaitis, dengtas čerpėmis. Dabar gyvenamasis namas. Svirnas – medinių rąstų, stogas dvišlaitis, dengtas čerpėmis. Dabar gyvenamasis namas. Dva­ras mi­ni­mas nuo 1549 m. Da­bar­ti­nė so­dy­ba sta­ty­ta XIX a. pa­bai­go­je – XX a. pradžio­je.