Rajonas

Kulautuvos kapinynas (UK 30288), valstybės saugomas, Virbaliūnų kaimas, Batniavos seniūnija, Kauno r.

1,6 km į š. v. nuo Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios, 0,35 km į š. r. nuo Nemuno deš. kranto ir 0,15 km į p. nuo Klevinės kair. kranto. Kapinyną supa Nemuno ir Kleivinės slėnis. Ilgą laiką kapinynas buvo ariamas.

Teritorijos plotas – 75600,00.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – žalvarinės antkaklės trimitiniais galais fragmentai, peilio apkalas, žalvarinė plokštelė.

Datuojama – I–II, X–XIV a.