Rajonas

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Kauno r. sav., Jonučių k. (Alšėnų sen.)

Šioje, Dagilių sodyboje, 1948 m. rugpjūčio 10 d. MGB vidaus kariuomenės 298–ojo pulko ir MVD Garliavos vlsč. stribų grupės puolė Tauro apygardos štabo bunkerį, sudegė dalis sodybos pastatų, atkakliose kautynėse žuvo Tauro apygardos vadas Jonas Aleščikas–Margis, Gediminas, Rimantas, g. 1916 m. Miškinių k., Lazdijų vlsč., Seinų aps., Dariaus–Girėno kuopos žvalgybos viršininkas Kazimieras Brundza–Papartis, Dariaus–Girėno kuopos vadas Juozas Skučas–Šaulys, g. 1916 m. Veiverių vlsč., Marijampolės aps.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 33179. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).