Rajonas

Lietuvos partizanų stovyklos vieta

Kauno r. sav., Papiškių k. (Zapyškio sen.) Drapakampio miške

Šioje, Drapakampiu vadinamoje vietovėje, Tauro apygardos, Žalgirio (?) rinktinės Jono Misevičiaus būrio įrengtoje stovykloje 1945–08–28, kautynėse su NKVD daliniu žuvę to paties būrio partizanai: Zigmas Balsys, g. 1896 m., gyv. Kluoniškių k., Zapyškio vlsč., Kauno aps., ir radistas Jurgis Čeičys–Aras, g. 1921 m., kilęs iš Kauno.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas sąraše – 33180. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).