Rajonas

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia (UK 22369)

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia (Nevėžio g. 42, Panevėžiuko k., Babtų sen. Kauno r.) priklauso Kauno vyskupijos Kauno II dekanatui. Pastatyta 1743 m. iš tinkuoto mūro, stogas daugiašlaitis, dengtas skarda. Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir klasicizmo bruožų. Tai viena iš dviejų trikampio plano mūrinių bažnyčių Lietuvoje (kita – Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia).
Langai dviejų tipų – siauri, aukšti ir žemesni, platesni, sudalyti į smulkias plokštumėles. Pastatą juosia karnizas, be puošmenų, vyrauja pasteliniai tonai. Pagrindinis fasado kompozicinis centras – durys Karpytinė durų arka užkalta rombo motyvą sudarančiomis lentelėmis, vienvėrės durys – vertikalių lentučių. Viduje pietiniame  ir rytiniame kampuose atitvertos patalpėlės su laiptais, virš jų – vargonų chorai. Trys mediniai baroko formų altoriai. Aukšto meninio lygio pumpuro formos medinė sakykla. Pietiniame kampe yra nedidelis rūsys. Zakristija prijungta prie šiaurrytinio kampo, sudalyta į tris patalpas.