Rajonas

Profesoriaus Tado Ivanausko obelynė

Obelynė yra Kamšos miško laukymėje ant Nemuno skardžio iš abiejų pusių supančių miškingų Varžupio ir Obelynės griovų. Sodyba (kompleksas) saugoma kaip žymaus Lietuvos zoologo, ornitologo, botaniko, mokslo organizatoriaus, gamtos apsaugos pradininko Lietuvoje profesoriaus Tado Ivanausko, mokslinių tyrimų vieta (į apsaugą įtraukta Lietuvos TSR kolegijos 1976 m. balandžio 20 d. Nutarimu nr. 1.5).
Tadas Ivanauskas iš pardavinėjamo Marvos dvaro šalia Kauno nusipirko 8 ha žemės ir įkūrė Obelynės botanikos parką. Čia sukaupta daugiau nei 300 įvairių rūšių ir formų retų medžių bei krūmų. Tado Ivanausko sodyba tarpukariu ir pokario metais garsėjo kaip mokslo ir kultūros centras. Čia lankydavosi daug to meto inteligentų: rašytojų, poetų, dailininkų, mokslininkų, iškilių visuomenės veikėjų. 1958 m. Obelynė buvo paskelbta gamtos paminklu.
1986 m. Lietuvos valstybinio gamtos apsaugos komiteto įsakymu Obelynės parkas buvo paskelbtas respublikinės reikšmės paminklu.
2010 m. vasario mėn. 30 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (Vertinimo tarybos aktas 2010-03-30 Nr. KPD-RM-1379, www.kpd.lt) nusprendė patikslinti (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros vertybių registre) Tado Ivanausko Obelynės sodybos, susidedančios iš namo (12158; 1), sodininko namo (30813; 2), paukštidės (30814; 3), klojimo (30815; 4), parko (30816; 5) ir sodo (30817; 6), esančio Obelynės g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r., duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas apsiribojant vienu Registrų įmonėje registruotu daiktinės teisės sklypu, nacionalinio reikšmingumo lygmenį išsaugoti tiek kompleksui, tiek kompleksinėms dalims. Statusas – įrašytas į registrą (2006-10-31) kaip kompleksas. Objekto reikšmingumo lygmuo – nacionalinis. Rūšis – nekilnojamasis. Vertingųjų savybių pobūdis – kraštovaizdžio, želdynų (lemiantis reikšmingumą, unikalus), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).
Į Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros vertybių registrą įrašyta ir Tado Ivanausko memorialinėje sodyboje esantys du kompleksiniai objektai (2007-10-04):
- Tado Ivanausko sodybos inventorius (UK 31484, susidedantis iš 77 vnt.).
- Tado Ivanausko (1882–1970) apdovanojimų, ženklų ir dokumentų rinkinys (UK 31562, 38 vnt.).
Profesoriaus Tado Ivanausko (1882–1970)  nuopelnai: įsteigė Gamtos tyrimo stotį ir Zoologijos muziejų, Kauno zoologijos sodą, Ventės Rago žiedavimo stotį bei Žuvinto rezervatą, parašė 37 knygas ir brošiūras, 2 vadovėlius, 15 mokslo veikalų, daugiau nei 600 straipsnių, surengė 12 mokslinių ekspedicijų į Norvegiją, Estiją, Braziliją, Turkmėniją, Azerbaidžaną, Kazachstaną, Tadžikiją, prie Obės ir Volgos upių, prie Adrijos jūros.