Rajonas

Vainatrakio piliakalnis, vad. Prūsų kapais

Unikalus objekto kodas: 5068
Adresas: Vainatrakio k., Taurakiemio sen., Kauno r.
0,15 km į p. r. nuo Vyčiaus pralaidos Kauno–Pakuonio kelyje ir 0,1 km ta pačia kryptimi nuo Striaunės ir Vyčiaus santakos, Striaunės deš. krantas. Piliakalnis įrengtas Vyčiaus ir Striaunės upelių santakoje esančiame aukštumos kyšulyje. Iš š., v. ir p. piliakalnį supa upelių slėniai, iš š. r. prieina gretima aukštuma. Šlaitai apie 5 m aukščio. Viršuje yra 40 m ilgio š. r.–p. v. kryptimi ir 30 m pločio aikštelė. Jos š .r. gale, nuo gretimos aukštumos, supiltas 40 m ilgio, 1,8 m aukščio nuo aikštelės ir 3,5 m aukščio išorėje pylimas. Antrasis, išorinis, 135 m ilgio pylimas yra piliakalnio šlaite. Jis yra 3 m aukščio nuo lauko ir 0,5 aukščio šlaite. Pylimas juosia beveik visą piliakalnį, išskyrus š. v. jo kampą. Kalva buvo apardyta. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje veikusiose kapinėse guli palaidoti vietos dvarininkų vokiečių liuteronų palaikai; dauguma kapų suardyti juos vėliau kasinėjant.