Seniūnaitijos

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2019 M.

Kviečiame Kauno rajono seniūnijų bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2019 m. – 65 796 Eur.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu 2019–06–06 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1053 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Paraiškos gali būti teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje (25 seniūnijos), išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu patvirtintas veiklas, tenkinančias socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 1. Akademijos seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2021 Eur.


 1. Alšėnų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;

– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2652 Eur.


 1. Babtų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2725 Eur.


 1. Batniavos seniūnija:
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1412 Eur.


 1. Čekiškės seniūnijoje:
  –  kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1377 Eur.


 1. Domeikavos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – sporto ir sveikatinimo veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5436 Eur.


 1. Ežerėlio seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1445 Eur.


 1. Garliavos apylinkių seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

– kultūrinė ir švietėjiška veikla;
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4659 Eur.


 1. Garliavos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6431 Eur.


 1. Kačerginės seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 909 Eur.


 1. Karmėlavos seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4238 Eur.


 1. Kulautuvos seniūnijoje:

– sporto ir sveikatinimo veikla;
– bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1295 Eur.


 1. Lapių seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2510 Eur.


 1. Linksmakalnio seniūnijoje:
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

– sporto ir sveikatinimo veikla;

– socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 878 Eur.

 1. Neveronių seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2317 Eur.


 1. Raudondvario seniūnijoje:

– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3705 Eur.


 1. Ringaudų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;

– sporto ir sveikatinimo veikla;

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4427 Eur.


 1. Rokų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1055 Eur.


 1. Samylų seniūnijoje:

– vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
– kultūrinė ir švietėjiška veikla;
– sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3132 Eur.


 1. Taurakiemio seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1469 Eur.


 1. Užliedžių seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 • bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3892 Eur.


 1. Vandžiogalos seniūnijoje:
  – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1357 Eur.


 1. Vilkijos apylinkių seniūnijoje:
  – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1542 Eur.


 1. Vilkijos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1704 Eur.


 1. Zapyškio seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1908 Eur.


Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2019 m. liepos 8  d. iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. 12 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus „viename langelyje“ (Savanorių pr. 371, Kaunas).

 

Pateikiamas vienas paraiškos ir jos priedų originalas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir susegti į segtuvą. Paraiška turi būti užpildyta pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.


Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Makarienė, tel. (8 37) 30 55 95, (8 670) 88 435, el. paštas jurgita.makariene@krs.lt

DOKUMENTAI:

Kauno rajono savivaldybės administracija informacija apie nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „remti bendruomeninę vieklą savivaldybėse“ projektus vykdyti atrinktas organizacijas 2019 m.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ĮS-1073 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kauno rajono savivaldybėje įgyvendinimo ir lėšų paskirstymo 2019 metais.

Finansavimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Projekto atrankos konkurso paraiškos forma (1 priedas)

Paraiškos sąmatos forma

Projekto vertinimo anketos forma (2 priedas)

Projekto įgyvendinimo sutarties forma (3 priedas)

Ataskaitos forma (sutarties priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (4 priedas)

Deklaracijos forma (5 priedas)

Nešališkumo deklaracijos forma (6 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (7 priedas)

Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo