Seniūnaitijos

Rokų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Informuojame, kad  2020-03-10 (antradienį) 17.00 val. įvyks seniūnaičių sueiga Rokų seniūnijoje (adresu Nemuno g.14, Rokų k., Rokų sen., Kauno r.)

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m.
  2. Dėl seniūnijos veiklos plano 2020 m.
  3. Dėl bendruomenei skirtų lėšų I ketvirčiui paskirstymo.
  4. Kiti klausimai.  

 

   Seniūnė                   Dalė Žėkienė