Čekiškės seniūnija

Projekto pristatymas Liučiūnuose

Lapkričio 15 d. Liučiūnų laisvalaikio salėje vyko projekto „Liučiūnų krašto etninė kultūra praeities ir dabarties sandūroje“ baigiamasis renginys.

Kultūrinės veiklos organizatorė Elena Tarolienė pasakojo apie projekto įgyvendinimą ir jo veiklas, pristatė darbščių Liučiūnų krašto moterų veltų kūrybinių darbų ir kraštietės Angelinos Mikalauskaitės-Petrauskienės tapybos darbų parodas.
Kraštietė bibliotekininkė Zina Gudaitienė papasakojo apie Liučiūnų kaimą, jo žmones.

Jau išnykusio Girininkų kaimo gyventojo, šviesaus atminimo Vlado Štilpos, parašiusio knygą „Mano gimtasis kaimas Girininkai. Karalgiris. Likimai“, dukra Irena Štilpaitė pasidalijo prisiminimais apie Girininkus.

Garsaus medžio meistro, muzikanto šviesaus atminimo Klemenso Pupkevičiaus anūkė Vanda Pupkevičiūtė-Galickienė pagrojo senelio melodiją, jo paties sukurtą dainą.

Renginį gražiomis dainomis vainikavo Padauguvos laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvai – Laimos Jatautienės ir Reginos Zakarevičienės duetas ir moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas meno vadovo Alvydo Furmono.

Renginyje dalyvavo Čekiškės parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Laimutė Rutkauskienė, Kauno rajono savivaldybės Kultūros, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Jagrienė, Vilkijos kultūros centro direktorė Laima Borovaja, gausus būrys Liučiūnų krašto gyventojų.

Projektą iš dalies finansavo Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bei Vilkijos kultūros centras.

 

Liučiūnų laisvalaikio salės informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: