Neveronių seniūnija

Kartu kuriame gerą mokyklą

Pagal Geros mokyklos koncepciją pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga. Puikių rezultatų mokyklai sudėtinga pasiekti be vaiko šeimos, todėl gimnazija ieško įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais būdų bei formų.

Kauno r. Neveronių gimnazijos vadovai inicijavo susitikimą su mokinių tėvų komiteto nariais, kuriame aptarė stipriąsias ir tobulintinas gimnazijos veiklos sritis. Tėvai pasidžiaugė, kad mokykloje daug pokyčių, veiksmingai sprendžiamos problemos, saugi aplinka, įvairi užklasinės veiklos ir būrelių pasiūla, vyrauja glaudus mokytojų, mokinių ir tėvų bendravimas, vyksta daug renginių. Susitikimo metu aptartos ir problemos. Džiugu, kad mokinių tėvai ne tik įvardijo, bet ir siūlė problemų sprendimo būdus bei pagalbą. Tėvai tarėsi, kaip galėtų padėti kuriant edukacines aplinkas, organizuojant kultūrinę pažintinę, ugdymo karjerai veiklas.

Aktyviai bendradarbiaudami su mokinių tėvais kartu kuriame GERĄ MOKYKLĄ kiekvienam vaikui.

 

Direktorė Danguolė Marmienė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: