Struktūra ir kontaktai

Adresas
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

Telefonai
Mero priimamasis (8 37) 305 571
Administracijos direktoriaus priimamasis (8 37) 305 503

Faksas
Mero priimamasis (8 37) 305 501
Administracijos direktoriaus priimamasis (8 37) 313 797

Struktūra ir kontaktai

Pareigos Vardas, Pavardė Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas Pareigybės aprašymas
Savivaldybės taryba
Meras Valerijus Makūnas (8 37) 305 500 meras@krs.lt
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Jurgita Jonynienė 317 (8 37) 305 549 jurgita.jonyniene@krs.lt
Vyr. patarėja Olga Štuopienė 317 (8 37) 305 549 olga.stuopiene@krs.lt
Vyr. specialistas Algimantas Stuckas 318 (8 37) 305 551 algimantas.stuckas@krs.lt
Vyr. specialistė Aistė Krikštanytė-Stepaniukė 318 (8 37) 305 551 aiste.stepaniuke@krs.lt
Meras
Meras Valerijus Makūnas (8 37) 305 500 meras@krs.lt
Mero pavaduotojas
Mero pavaduotojas Jonas Gurskas (8 37) 305 555 j.gurskas@krs.lt
Mero pavaduotojas
Mero pavaduotojas Paulius Visockas (8 37) 305 577 paulius.visockas@krs.lt
Tarybos ir mero sekretoriatas
Mero patarėjas Edmundas Mališauskas 320 (8 37) 305 554 edmundas.malisauskas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero patarėja Loreta Navakauskienė 323 (8 37) 302 741 loreta.navakauskiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero patarėja Violeta Boreikienė 321 (8 37) 305 517 violeta.boreikiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Tarybos sekretorė Nijolė Linkuvienė 315 (8 37) 305 589 nijole.linkuviene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Rūta Kapočiūtė - Daunienė 323 (8 37) 302 741 ruta.dauniene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Laura Sabaliauskė 303 (8 37) 305 571 laura.sabaliauske@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Rūta Svečiulienė 316 (8 37) 305 594 ruta.sveciuliene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Mingailė Stašaitytė 316 (8 37) 305 594 mingaile.stasaityte@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Dalia Urbonienė 321 (8 37) 302 740 dalia.urboniene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Antanas Bagdonas 324 (8 37) 305 570 antanas.bagdonas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Mero padėjėja Živilė Valentaitė 322 (8 37) 302 740 zivile.valentaite@krs.lt Pareigybės aprašymas
Administracijos direktorius
Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis (8 37) 305 502 antanas.nesteckis@krs.lt
Direktoriaus pavaduotojas
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Šukevičius (8 37) 305 580 sarunas.sukevicius@krs.lt
Biudžeto ir finansų skyrius
Vedėjas Arūnas Milius 407 (8 37) 305 530 arunas.milius@krs.lt
Pavaduotoja Dalia Kupratienė 406 (8 37) 305 527 dalia.kupratiene@krs.lt
Vyr. specialistė Julija Nedzinskienė 406 (8 37) 305 527 julija.nedzinskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Zita Riševičienė 405 (8 37) 305 586 zita.riseviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Sonata Grigelienė 405 (8 37) 305 586 sonata.grigeliene@krs.lt
Vyr. specialistė Loreta Steponavičienė 408 (8 37) 305 585 loreta.steponaviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Audrutė Raugevičienė 408 (8 37) 302 742 audra.raugeviciene@krs.lt
Direktoriaus pavaduotoja
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė (8 37) 305 504 angele.sciukauskiene@krs.lt
Aplinkos skyrius
Vedėjas Darius Šlapikas 416 (8 37) 305 5 48 darius.slapikas@krs.lt
Vedėjo pavaduotojas (statyboms) Mantas Rikteris 414 (8 37) 305 564 mantas.rikteris@krs.lt
Vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius 414 (8 37) 305 564 egidijus.katilius@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Makarienė 418 8 (37) 305 595 jurgita.makariene@krs.lt
Vyr. specialistė Giedrė Juknienė 413 (8 37) 305 566 giedre.jukniene@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Šarapovienė 414 (8 37) 305 564 jurgita.sarapoviene@krs.lt
Vyr. specialistas Marius Čelka 413 (8 37) 305 547 marius.celka@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. inžinierius Evaldas Tarvydas 413 (8 37) 305 547 evaldas.tarvydas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Dalia Marcinkienė 417 (8 37) 305 546 dalia.marcinkiene@krs.lt
Vyr. specialistas Irmantas Ostrauskas 417 (8 37) 305 538 irmantas.ostrauskas@krs.lt
Vyr. specialistė Regina Cibulskienė 418 (8 37) 305 539 regina.cibulskiene@krs.lt
Vyr. specialistas Algirdas Tatarūnis 418 (8 37) 305 539 algirdas.tatarunis@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Rakauskaitė 413 (8 37) 305 547 jurgita.rakauskaite@krs.lt
Darbuotojas Antanas Algirdas Račiūnas +370 682 29 606 algirdas.raciunas@gmail.com
Darbuotojas Povilas Algis Pečiulis +370 656 14 393
Buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėja Rūta Kondratavičienė 425 (8 37) 305 576 ruta.kondrataviciene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Pavaduotoja Violeta Margevičienė 424 (8 37) 302 744 violeta@krs.lt Pareigybės aprašymas
Pavaduotoja Irena Jonaitienė 402 (8 37) 305 597 irena.jonaitiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Rasa Jasevičienė 401 (8 37) 305 533 rasa.jaseviciene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Aistė Overienė 401 (8 37) 305 533 aiste.overiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Darbuotoja Vilma Beniulienė 402 (8 37) 305 597 vilma.beniuliene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vilma Rakauskienė 403 (8 37) 305 596 vilma.rakauskiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jolanta Aštrauskienė 403 (8 37) 305 596 jolanta.astrauskiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Dovilė Sitavičiūtė 423 (8 37) 305 556 dovile.sitaviciute@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Rūta Šaudienė 423 (8 37) 305 556 ruta.saudiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Ina Dudoitienė 423 (8 37) 305 556 ina.dudoitiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Neringa Jasaitienė 424 (8 37) 302 744 neringa.jasaitiene@krs.l Pareigybės aprašymas
Civilinės metrikacijos skyrius
Vedėja Skirmantė Subačienė 114 (8 37) 30 55 34 skirmante@krs.lt
Vyr. specialistė Aušra Smailienė 115 (8 37) 30 55 36 ausra.smailiene@krs.lt
Vyr. specialistė Eglė Pupkutė 115 (8 37) 30 55 36 egle.pupkute@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Nida Noreikienė 115 (8 37) 30 55 35 nida.noreikiene@krs.lt
Bendrasis skyrius
Vedėja Daiva Grigalė 224 (8 37) 305 522 daiva.grigale@krs.lt
Vyr. specialistė Kristina Stankevičienė 225 (8 37) 305 528 kristina.stankeviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Agnė Keturakytė 225 (8 37) 305 528 agne.keturakyte@krs.lt
Vyresn. raštvedė Sigita Lisauskienė 100 (8 37) 305 544 sigita.lisauskiene@krs.lt
Vyr. raštvedė Eglė Spiečiuvienė 100 (8 37) 305 544 egle.spieciuviene@krs.lt; rastine@krs.lt
Direktoriaus padėjėja Raminta Grėbliauskienė 203 (8 37) 305 503 raminta.grebliauskiene@krs.lt
Vyr. specialistas Šarūnas Urbanavičius 422 (8 37) 302 743 sarunas.urbanavicius@krs.lt; it@krs.lt
Vyr. specialistas Antanas Stankevičius 313 (8 37) 305 513 antanas.stankevicius@krs.lt; it@krs.lt
Vyr. specialistas Svajūnas Kėkštas 313 (8 37) 305 513 svajunas.kekstas@krs.lt; it@krs.lt
Vyr. specialistas Mantas Salickas 313 (8 37) 305 513 mantas.salickas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Savivaldybės kalbos tvarkytoja Nijolė Miodušauskienė 430 (8 37) 305 531 nijole.miodusauskiene@krs.lt
Darbuotoja Kristina Adomavičienė 430 (8 37) 305 531 kristina.adomaviciene@krs.lt
Ūkvedys Artūras Civilka 430 (8 686) 54 989 arturas.civilka@krs.lt
Centralizuotas vidaus auditas
Vyr. specialistė, vykdanti Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo funkcijas Ingrida Giraitienė 404 (8 37) 305 521 ingrida.giraitiene@krs.lt
Vyr. specialistė Lina Šmigelskiene 404 (8 37) 305 521 lina.smigelskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Gintarė Kavaliauskienė 404 (8 37) 305 521 gintare.kavaliauskiene@krs.lt
Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
Vedėja Irena Marcinkevičienė 311 (8 37) 33 09 32 vedejas@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Toma Dobrovolskienė 312 (8 37) 33 09 31
Vedėjo pavaduotoja kultūrai Alvyra Čičinskienė 203 (8 37) 79 85 60; (8 687) 47 195 alvyra.cicinskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Birutė Savickienė 301 (8 37) 79 86 79 birute.savickiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Violeta Kutkienė 301 (8 37) 79 86 79 kultura@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Ona Adamonienė 301 (8 37) 79 35 32 ona.adamoniene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Birutė Jagrienė 302 (8 37) 79 35 32 bitutekultura@kaunorkss.lt
Vyresn. specialistas Jonas Statkevičius (8 605) 51 923
Vedėjo pavaduotojas sportui Gintautas Meška 303 (8 37) 79 57 30 sportas@kaunorkss.lt
Vyr. specialistas Arūnas Talalas 303 (8 37) 79 57 30 sporto_poskyris@delfi.lt
Vyr. specialistas Irmantas Šumskas 303 (8 37) 79 57 30 irmantas.sumskas@kaunorkss.lt
Vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė 203 (8 37) 79 95 55 pavaduotoja@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Dalia Brazienė 206 (8 37) 33 27 49 ugdymas@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Jūratė Chudinskienė 205 (8 37) 33 27 62 ugdymas_1@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Jolanta Jankauskienė 204 (8 37) 73 16 80 jolanta.jankauskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Sondra Pakalnienė 206 (8 37) 33 27 49 sondra.pakalniene@gmail.com
Vyr. specialistė Asta Simanauskienė 205 (8 37) 33 27 62 simanauskieneasta@gmail.com; asta.simanauskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Miglė Trainienė 206 (8 37) 33 27 49 migle.trainiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Renata Valaitytė - Ramuckienė 204 (8 37) 73 16 80 renata.ramuckiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistas Feliksas Gedvilas 306 (8 37) 79 95 66 feliksas@kaunorkss.lt
Vyr. inžinierius Gintautas Malinauskas 306 (8 37) 33 27 14 gintas@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Nijolė Mikelkevičiūtė 206 (8 37) 73 33 73 mikelkeviciute@yahoo.com
Vyr. specialistė Skaidra Katilienė 306 (8 37) 33 27 14 skaidra@krs.lt
Vyr. technologė Žydra Narbutienė 310 (8 37) 79 86 06 technologas@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Roma Šumskienė 310 (8 37) 79 35 82 roma.sumskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Simona Banionienė 310 (8 37) 79 86 06 archyvas@kaunorkss.lt
Vedėjo pavaduotoja finansams Morta Poderienė 313 (8 37) 33 29 42 buhalterija@kaunorkss.lt; mortapod@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Jolita Vaidotienė 309 (8 37) 33 25 17 jolita.vaidotiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Aušra Linkevičienė 309 (8 37) 33 25 17 ausra@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Nijolė Nesteckienė 302 (8 37) 79 35 32 nijole.nesteckiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Ieva Nefienė 307 (8 37) 33 26 98 ieva.nefiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Daiva Olšauskienė 307 (8 37) 33 26 98 daiva.olsauskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Donata Matuliauskienė 307 (8 37) 33 26 98 donata@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Gintarė Paleckaitė 308 (8 37) 33 26 70 paleckaite@zebra.lt
Vyr. specialistė Laima Mečienė 308 (8 37) 33 26 70
Vyr. specialistė Nijolė Acuvienė 308 (8 37) 33 26 70 nijoleac@takas.lt
Vyr. specialistė Rūta Požerskienė 308 (8 37) 33 26 70 ruta.pozerskiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Jolanta Ciganienė 314 (8 37) 33 29 23 jolanta.ciganiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Jūratė Laužadytė 314 (8 37) 33 29 23 statistika@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Angelė Auglienė 314 (8 37) 33 28 14 kasa@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Nijolė Tuomienė 304 (8 37) 79 95 60 nijole.tuomiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Aistė Tvysienė 302 (8 37) 79 35 32 aiste.tvysiene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Vilma Staševičienė 304 (8 37) 79 95 60 vilma.staseviciene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Daina Makūnienė 304 (8 37) 79 95 60 daina.makuniene@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Indrė Akranglytė 304 (8 37) 79 95 60 indre.akranglyte@kaunorkss.lt
Vyr. specialistė Džemilija Kučinskienė (8 37) 39 72 96 dzemkuc@gmail.com
Vyr. specialistė Rasa Martinavičienė (8 37) 55 18 74 martinavicienerasa@gmail.com
Vyr. specialistė Ramutė Vegienė (8 37) 54 96 33 ramavega@yahoo.com
Vyr. specialistė Laima Venskūnienė (8 37) 55 22 37 garmuz@gelfi.lt
Vyr. specialistė Airina Andriuškevičienė (8 610) 01 151 airina.andriuskeviciene@gmail.com
Vyr. specialistė Lina Andriuškevičienė (8 37) 55 10 62 linuteana@gmail.com
Vyr. specialistė Jolita Kaletkienė (8 37) 55 63 76 jolita006@gmail.com
Vairuotojas Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas Alvydas Dabrišius
Vairuotojas Jonas Mendžinskas
Vairuotojas Mindaugas Marcinkevičius
Ekonomikos skyrius
Vedėjas Artūras Pupalė 310 (8 37) 305 542 arturas.pupale@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė 309 (8 37) 305 552 grazina.cepuliene@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja turtui Virginija Muliarčikienė 308 (8 37) 305 505 virginija.muliarcikiene@krs.lt
Vyr. specialistė Lidija Abramavičienė 308 (8 37) 305 559 lidija.abramaviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Virginija Grajauskienė 308 (8 37) 305 560 virginija.grajauskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Eglė Vakauskė 308 (8 37) 305 559 egle.vakauske@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Rita Grabauskienė 308 (8 37) 305 559 rita.grabauskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Jolita Andrulytė 308 (8 37) 305 560 jolita.andrulyte@krs.lt
Vyr. specialistė Dainė Dapkienė 309 (8 37) 305 543 daine.dapkiene@krs.lt
Vyr. specialistė Rasa Čižauskienė 309 (8 37) 305 541 rasa.cizauskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Justina Belkevičiūtė 309 (8 37) 305 543 justina.belkeviciute@krs.lt
Vyr. specialistė Ieva Kripienė 309 (8 37) 305 541 ieva.kripiene@krs.lt
Darbuotoja Kristina Kleinauskė 309 (8 37) 305 541 kristina.kleinauske@krs.lt
Jaunimo reikalų specialistas
Jaunimo reikalų koordinatorė vyr. specialistė Simona Vitkauskienė 419 (8 37) 280 167 simona.vitkauskiene@krs.lt
Savivaldybės gydytojas
Savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė 419 (8 37) 305 588 milda.labasauskaite@krs.lt
Kelių ir transporto skyrius
Vedėjas Tautvydas Tamošiūnas 305 (8 37) 305 537 tautvydas.tamosiunas@krs.lt
Vyr. specialistas Vitalijus Rickevičius 306 (8 37) 305 565 vitalijus.rickevicius@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Gediminas Drukteinis 306 (8 37) 305 565 transportas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Rokas Baliūnas 305 (8 37) 305 537 rokas.baliunas@krs.lt
Vyr. specialistas Gintaras Petras Vasilavičius 307 (8 37) 305 515 gintaras.vasilavicius@krs.lt Pareigybės aprašymas
Personalo skyrius
Vedėja Dalė Verbickienė 206 (8 37) 214 545 dale.verbickiene@krs.lt
Vyr. specialistė Vaiva Žagarienė 218 (8 37) 305 509 vaiva.zagariene@krs.lt
Vyr. specialistė Asta Baliūnienė 218 (8 37) 305 509 asta.baliuniene@krs.lt
Socialinės paramos skyrius
Vedėja Margarita Venslovienė 420 (8 37) 305 518 margarita.vensloviene@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja Rima Jusienė 426 (8 37) 305 512 rima.jusiene@krs.lt
Vyr. specialistė Jadvyga Slivskienė 107 (8 37) 313 582 slivskiene@krs.lt
Vyresn. raštvedė Birutė Adomynienė 108 (8 37) 305 561 parama@krs.lt
Vyr. specialistė Laura Kuliavičienė 101 (8 37) 305 516 laura.kuliaviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Genė Majauskienė 101 (8 37) 305 516 gene.majauskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Rūta Ribinskienė 102 (8 37) 305 568 ruta.ribinskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Renata Giniuvienė 102 (8 37) 305 568 renata.giniuviene@krs.lt
Vyr. specialistė Kristina Kardelienė 103 (8 37) 305 529 kristina.kardeliene@krs.lt
Vyr. specialistė Natalija Juozaitytė 103 (8 37) 305 529 natalija.juozaityte@krs.lt
Vyr. specialistė Loreta Akelaitytė 104 (8 37) 305 567 loreta.akelaityte@krs.lt
Vyr. specialistė Daina Butkauskienė 104 (8 37) 305 567 daina.butkauskiene@krs.lt
Vyr. specialistas Ervis Mankevičius 105 (8 37) 305 519 ervis.mankevicius@krs.lt
Vyr. specialistė Dalia Žilovienė 105 (8 37) 305 519 dalia.ziloviene@krs.lt
Vyr. specialistė Audronė Drūlytė 109 (8 37) 305 562 drulyte@krs.lt
Vyr. specialistė Rosita Žemaitienė 110 (8 37) 305 508 rosita.zemaitiene@krs.lt
Vyr. specialistė Asta Šulskienė 111 (8 37) 305 563 asta@krs.lt
Vyr. specialistė Lijana Bernotienė 426 (8 37) 305 512 lijana.bernotiene@krs.lt
Vyr. specialistė Evelina Davainienė 427 (8 37) 305 598 evelina.davainiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Raimonda Gudaitienė 427 (8 37) 305 598 raimonda.gudaitiene@krs.lt
Vyr. specialistė Daiva Ruseckienė 421 (8 37) 305 506 daiva.ruseckiene@krs.lt
Žemės ūkio skyrius
Vedėjas Alvydas Rimdeika 410 (8 37) 305 573 alvydas.rimdeika@krs.lt
Pavaduotojas Raimondas Stankus 412 (8 37) 305 582 raimondas.stankus@krs.lt
Vyr. inžinierius Viktor Aleksejevič 409 (8 37) 305 578 viktor.aleksejevic@krs.lt
Vyr. specialistas Algirdas Viskačka 411 (8 37) 305 581 algirdas.viskacka@krs.lt
Vyr. specialistas Mindaugas Arbačauskas 411 (8 37) 305 581 mindaugas.arbacauskas@krs.lt
Vyr. specialistė Lijana Raškevičienė 412 (8 37) 305 582 lijana.raskeviciene@krs.lt
Teisės skyrius
Teisės skyriaus vedėja Rūta Snarskienė 428 (8 37) 281 833 ruta.snarskiene@krs.lt
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Guogienė 222 (8 37) 30 55 23 virginija.guogiene@krs.lt
Vyr. specialistė Dangira Tarvydienė 221 (8 37) 30 55 24 dangira.tarvydiene@krs.lt
Vyr. specialistas Egidijus Grigonis egidijus.grigonis@krs.lt
Vyr. specialistė Edita Kūgienė 221 (8 37) 30 55 24 edita.kugiene@krs.lt
Vyr. specialistė Dovilė Bartašiūnaitė 221 (8 37) 30 55 24 dovile.bartasiunaite@krs.lt
Tarpžinybinis archyvas
Tarpžinybinio archyvo vedėja Melita Trečiokienė (8 37) 53 61 16 melita.treciokiene@krs.lt
Vyr. specialistė Lina Zamulskienė (8 37) 53 61 16 lina.zamulskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Jolita Vanagienė (8 37) 53 61 16 jolita.vanagiene@krs.lt
Viešosios tvarkos skyrius
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Sergejus Lemziakovas 328 (8 683) 61 376 sergejus.lemziakovas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Tomas Klimavičius 325 (8 647) 28 067 tomas.klimavicius@krs.lt
Vyr. specialistas Egidijus Janulis 325 (8 685) 73 669 egidijus.janulis@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas (mobilizacijai) Arūnas Dabrišius 326 (8 614) 07 886 arunas.dabrisius@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Svetlana Variakojienė 327 (8 647) 10 921 svetlana.variakojiene@krs.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Borisas Bulanovas 327 (8 672) 10 887 borisas.bulanovas@krs.lt Pareigybės aprašymas
Urbanistikos skyrius
Vedėjas Mindaugas Kruopis 209 (8 37) 305 514 mindaugas.kruopis@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja – savivaldybės vyriausioji architektė Jurgita Kalvinskaitė 208 (8 37) 305 579 jurgita.kalvinskaite@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja Rūta Černiauskienė 212 (8 37) 305 584 ruta.cerniauskiene@krs.lt
Vedėjo pavaduotoja Irena Bertašiūtė 213 (8 37) 305 583 irena.bertasiute@krs.lt
Vyr. specialistė Birutė Sobeščukienė 207 (8 37) 305 557 teritorija@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Mažeitavičienė 207 (8 37) 305 557 jurgita.mazeitaviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Karolina Ignatčikaitė 212 (8 37) 305 584 karolina.ignatcikaite@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Rimavičienė 210 (8 37) 305 510 jurgita.rimaviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė 210 (8 37) 305 510 neringa.blaskeviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Živilė Valaitienė 211 (8 37) 305 511 zivile.valaitiene@krs.lt
Vyr. specialistė Meilė Varnelienė 211 (8 37) 305 511 meile.varneliene@krs.lt
Vyr. specialistė Gintarė Kliknienė 211 (8 37) 305 511 gintare.klikniene@krs.lt
Vyr. specialistė Jurgita Kasputienė 212 (8 37) 305 584 jurgita.kasputiene@krs.lt
Vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė 213 (8 37) 305 583 jolanta.blazeviciene@krs.lt
Vyr. specialistė Nijolė Kazlauskienė 213 (8 37) 305 583 nijole.kazlauskiene@krs.lt
Vyr. specialistė Rytė Valentaitė 214 (8 37) 305 540 ryte.valentaite@krs.lt
Vyr. specialistas Rimvydas Šliužas 214 (8 37) 305 540 rimvydas.sliuzas@krs.lt
Vyr. specialistė Džuljeta Bartkienė 226 (8 37) 305 520 dzuljeta.bartkiene@krs.lt
Vyr. specialistė Jūratė Jankauskienė 226 (8 37) 305 520 jurate.jankauskiene@krs.lt
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vedėja Janina Dabašinskienė 217 (8 37) 313 766 janina.dabasinskiene@krs.lt
Pavaduotoja Agnė Anfimovienė 205 (8 37) 305 590 agne.anfimoviene@krs.lt
Darbuotoja Simona Subačiūtė 205 (8 37) 305 590 simona.subaciute@krs.lt
Vyr. specialistė Andželika Vežbavičiūtė 215 (8 37) 305 575 andzelika.vezbaviciute@krs.lt
Vyr. specialistė Sigita Mockienė 215 (8 37) 305 575 sigita.mockiene@krs.lt
Vyr. specialistė Evelina Talalienė 215 (8 37) 305 575 evelina.talaliene@krs.lt
Vyr. specialistė Zita Surdokaitė 216 (8 37) 305 507 zita.surdokaite@krs.lt
Vyr. specialistė Marija Karpaitė 216 (8 37) 305 507 marija.karpaite@krs.lt
Darbuotoja Ieva Aurylaitė 216 (8 37) 305 507 ieva.aurylaite@krs.lt
Viešųjų pirkimų skyrius
Vyr. specialistė, vykdanti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas Violeta Ambrazevičienė 220 (8 37) 305 587 violeta.ambrazeviciene@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Rita Misiūnienė 219 (8 37) 305 525 rita.misiuniene@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Akvilė Lodaitė 219 (8 37) 305 525 akvile.lodaite@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Eglė Garšvienė 219 (8 37) 305 525 egle.garsviene@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Daiva Buzienė 220 (8 37) 305 587 daiva.buziene@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Neringa Kolaitienė 429 (8 37) 30 55 53, (8 670) 107 18 neringa.kolaitiene@krs.lt
Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams Giedrė Zuzevičiūtė 429 (8 37) 30 55 53, (8 647) 109 78 giedre.zuzeviciute@krs.lt
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus
Vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Edita Ablačinskienė 112 (8 686) 46 055 edita.ablacinskiene@krs.lt Pareigybės aprašymas