Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus nuostatai

Parama bitininkams 2022 m.
Kvietimas teikti paraiškas paramai už bičių maitinimą gauti
Melioruotai žemei taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Traktorių ir jų priekabų 2022 m. pavasarinės techninės apžiūros grafikas

 

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Kontaktai

Tomas Didžiulis
Vedėjas
(8 37) 305 573, (8 674) 58 267
Pareigybės aprašymas
Asta Tamonienė
Pavaduotoja
(8 609) 88 379
Pareigybės aprašymas
Mindaugas Arbačauskas
Vyr. specialistas (melioracija)
(8 37) 305 581, (8 670) 89 117
Pareigybės aprašymas
Tomas Damaševičius
Vyr. specialistas (melioracija)
(8 686) 04 433
Pareigybės aprašymas
Daina Tauraitė
Vyr. specialistė (melioracija)
(8 609) 76 050
Pareigybės aprašymas
Jurgita Makarienė
Vyr. specialistė (seniūnijos, ūkio registravimas)
(8 670) 88 435
Pareigybės aprašymas
Laura Garšvaitė
Vyr. specialistė (bendruomeninės organizacijos ir NVO)
(8 609) 87769
Pareigybės aprašymas
Viktor Aleksejevič
Vyr. specialistas (žemės ūkio technikos registravimas)
(8 37) 305 578, (8 687) 42 520
Pareigybės aprašymas
Žaneta Danauskienė
Vyr. specialistė (bendruomeninės organizacijos ir NVO)
(8 607) 31 513
Pareigybės aprašymas
Ramunė Sabaliauskaitė
Darbuotoja (melioracija)
(8 686) 92 116
Pareigybės aprašymas
Reda Levendrauskaitė
Vyr. specialistė (bendruomeninės organizacijos ir NVO)
(8 671) 90 187
Tomas Kantaravičius
Vyr. specialistas
(8 605) 47 786
Pareigybės aprašymas