Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Ūkininko ūkio įregistravimas/ išregistravimas/ perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas/ keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininkų ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio įregistravimas/ išregistravimas/ perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas/ keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininkų ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkį, esantį Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, registre pagal asmens prašymą registruoja Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi įrašyti registravimo duomenis į registro duomenų bazę. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Ūkininko ūkio įstatymas.

2. Ūkininkų ūkių registro nuostatai.

3. Ūkininko pasirengimo ūkininkauti reikalavimai.

4. Rinkliava už ūkininko pažymėjimo išdavimą.

5. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarka.

6. Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas (ŪŪR pažymėjimai).

7. Ūkininkų ūkių registro duomenų saugos nuostatai.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Asmens arba jo partnerio
profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį). 
4.Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Dokumentai, kurie pateikiami specialistui susipažinimui, juos patikrinus, jie grąžinami
pateikusiam asmeniui: 
1. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, išduoti Valstybės įmonės Registrų centro, ar jų patvirtintos kopijos. 
2.Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama: 
   2.1. Partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos; 
   2.2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir jos kopija; 
   2.3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, žemės sklypo planas arba schema ir jų kopijos, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę (šie dokumentai pateikiami specialistui, juos patikrinus jie grąžinami pateikusiam asmeniui).
   2.4. Ūkininko sutuoktinio prašymas registre nurodyti partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Asmens arba jo partnerio
profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį). 
4.Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Makarienė
Tel.nr. (8 670) 88 435
El.p. jurgita.makariene@krs.lt
Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371

Darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis
Tel. (8 674) 58 267
El. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

12 Eur

Swedbank

LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53052

Už ūkininko įregistravimą Ūkininkų registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą užpildo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojas. 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.