Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Pasėlių deklaravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pasėlių deklaravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, norintis deklaruoti pasėlius ir gauti išmokas, turi būti įregistravęs valdą valdų registre. Paslauga suteikiama seniūnijoje, kuri priskiriama pagal valdos centro vietą. Deklaravimo pradžia ir pabaiga kasmet nustatoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Paslaugos schema

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo”

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Žemės sklypo/-ų valdymo teisę įrodančius dokumentus.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Žemės sklypo/-ų valdymo teisę įrodančius dokumentus.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijos specialistas Raimondas Stankus
Tel. (8 37) 30 55 73
El. p. raimondas.stankus@karmelava.krs.lt

Darbo laikas: I-IV 7.30-16.30 val, V 7.30-15.00 val., pietų pertrauka 11.30-12.00 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis
Tel. (8 674) 58 267
El. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikimo trukmė nurodoma Žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamame žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo einamaisiais metais parengiamųjų darbų organizavimo įsakyme.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Elektroninę prašymo formą užpildo atsakingas Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka

2. parašytas įskaitomai

3. asmens pasirašytas