Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Pasėlių deklaravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pasėlių deklaravimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, norintis deklaruoti pasėlius ir gauti išmokas, turi būti įsiregistravęs savo valdas Valdų registre. Paslauga suteikiama seniūnijoje, kuri priskiriama pagal valdos centro vietą. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas “Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2011 metais parengiamųjų darbų”, 2011-01-19 Nr. 3D-32.  

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos paraiška, kurioje pateikiami šie duomenys: vietovėje išmatuotų laukų plotų schema, brėžiniai su  nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinių atstumais iki stabilių kontūrų (pavyzdžiui, pastatų, kelių, melioracinių griovių ir pan.).

2. Praėjusiais metais teiktos pasėlių deklaracijos paraiškos kopija.

3. Deklaruotų plotų kadastro žemėlapis. Jeigu įbraižyti kito pareiškėjo laukai, reikalinga pateikti žemės valdos teisę patvirtinančius dokumentus. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Stankus,

tel. (8 37) 30 55 82, el. p. raimondas.stankus@krs.lt

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Deklaracijos teikiamos kiekvienų metų balandžio 14 d. – birželio 15d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.