Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas/ išregistravimas, duomenų atnaujinimas/ keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas/ išregistravimas, duomenų atnaujinimas/ keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio techniką Kauno rajono teritorijoje registruoja Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Traktoriai registruojami savininkų - Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus vardu. Ūkinėje veikloje naudojami ir kelių eisme dalyvaujantys traktoriai, neatsižvelgiant į techninę būklę, turi būti įregistruoti. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas “Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”,  2011-01-19 Nr. 3D-384.

LR Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo”, 2010-06-02 Nr. 672.  

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.

4. Ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.

5. Dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita.

6. Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių.

7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Viktor Aleksejevič,

mob.tel. 8 687 42 520,

el.p. viktor.aleksejevic@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

Interesantus priima:
Pirmadienį nuo 8 iki 16 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45
Kitomis darbo dienomis vykdo transporto priemonių apžiūras rajone.

Dėl žemės ūkio technikos registracijos  ir kitais  susijusiais klausimais prašome kreiptis
mob.tel. 8 687 42 520, o į Savaivaldybę atvykti tik iš anksto susitarus.

Paslaugą dėl traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos išregistravimo ar pranešimo apie pardavimą, galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 17 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 7,5 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 15 Eur.

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Swedbank.

LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53052

Už registraciją.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas. Prašymo forma pildo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas. 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.