Aplinkos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Atmintinės

Atliekų rūšiavimo rekomendacijos

Kaip tvarkyti pakuočių atliekas, jeigu gyvenate individualioje valdoje.

Savivaldybės administracijos padalinių, kontroliuojančių šilumos įrenginių atjungimą vartotojų iniciatyva nuo centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ir priimančių būtinus sprendimus, funkcijų aprašas

Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, žemės sklype

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašas

Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;

Kauno rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašas

Paraiškų pateikimo finansuoti aplinkosaugos priemones iš  savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų tvarkos aprašas

Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

Gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo darbų sąrašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas

Daugiabučių namų administravimo ir techninės priežiūros tarifai

Informacija apie Savivaldybės administracijos išduotas šilumos tiekimo licencijas

Kaip išsaugoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos gamtinį kraštovaizdį  

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklės

Kauno rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas

Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisykles

Pretenduojančių teikti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas

Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos nuostatų patvirtinimo 2015 m. lapkričio 26 d.  Nr. TS-372, pakeitimai 2017 vasario 26 Nr. TS-66

 

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vedėja
(8 670) 88 544
Pareigybės aprašymas
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Pareigybės aprašymas
Marius Čelka
Vedėjo pavaduotojas
(8 686) 48 140
Pareigybės aprašymas
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (SAARSP programos administravimas)
(8 682) 37 470
Pareigybės aprašymas
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Pareigybės aprašymas
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas (daugiabučiai namai, renovacija)
(8 674) 58 293
Pareigybės aprašymas
Antanas Algirdas Račiūnas
Vyr. specialistas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Pareigybės aprašymas
Gabrielė Lisajevičiūtė
Vyr. specialistė (želdiniai)
(8 604) 42 585
Pareigybės aprašymas
Arūnas Liakauskas
Vyr. specialistas (statybos)
(8 672) 78 133
Pareigybės aprašymas
Vidmantas Gudelis
Vyr. specialistas (statinių naudojimo priežiūra)
(8 604) 42 572
Pareigybės aprašymas
Gediminas Pliskauskas
Darbuotojas
(8 614) 81 510
Sondra Kiaušienė
Darbuotoja
(8 607) 30 973
Audrius Šulga
Darbuotojas