Gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo darbų sąrašas

1. Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių pakeitimas).

2. Avarijų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemose lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, iki 3 m ilgio vamzdžių pakeitimas).

3. Protėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, sudilusio ne ilgesnio kaip 3 m vamzdžio skirtingose vamzdyno vietose pakeitimas, statybinės konstrukcijos atstatymas, išskyrus sienų, lubų ir grindų apdailos sutvarkymą).

4. Vamzdynų ir armatūros šiluminės izoliacijos priežiūra bei remonto darbų arba eksploatacijos metu pažeistos izoliacijos atkūrimas.

5. Kiaurų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus ar rankšluosčių džiovintuvo (radiatorius ar rankšluosčių džiovintuvus įsigyja patys butų gyventojai). Jeigu radiatoriaus ar rankšluosčių džiovintuvo nuėmimo metu gyventojai pateikia techniškai tvarkingus identiškus šildymo prietaisus, jie sumontuojami be atskiro mokesčio. Jeigu radiatoriai ar rankšluosčių džiovintuvai keičiami buto gyventojų pageidavimu, iškvietus remonto brigadą, už jų pakeitimą buto savininkas sumoka sistemas eksploatuojančiai įmonei pagal patvirtintus įkainius arba pagal faktines darbo sąnaudas. Visais atvejais šildymo prietaisai keičiami tik vadovaujantis namo statybos ar rekonstrukcijos projektais, neviršijant projekte nurodyto šildomojo paviršiaus ploto.

6. Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendro naudojimo vietose keitimas (radiatorius įsigyja sistemas eksploatuojanti įmonė).

7. Vandens cirkuliacijos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų namo vamzdyno atšakose ir stovuose būklės tikrinimas ir reguliavimas.

8. Blogai šylančių radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja šildymo ar karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinio remonto (naujų šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynų paklojimo, naujų, namo statybos projekte nenumatytų, įrengimų – siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo ar elektroninių reguliatorių, apskaitos ar kontrolės prietaisų įsigijimo, senų ilgesnių kaip 3 m vamzdžių pakeitimo, projekte nenumatytos atjungimo armatūros įrengimo, daugiau kaip 25 proc. atšakų ir stovų armatūros pakeitimo, šilumokaičių vamzdelių arba plokštelių keitimo).

9. Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų paleidimas sezonui arba po avarijos bei oro pašalinimas.

10. Šildymo sistemų plovimas, hidraulinis bandymas, paruošimas šildymo sezonui pagal šilumą vartojančių įrengimų eksploatavimo taisykles.

11. Nuolatinė šilumos įvado mazgo darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į butus tiekiamo karšto vandens temperatūros garantavimas.

12. Namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų vartojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant įvado mazgo įrengimus pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

13. Šilumos įvado mazgo sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas ir sugedusių pakeitimas naujais (jeigu nenustatyta, kad juos sugadino patys gyventojai).

14. Tiesioginio veikimo kiekio ir temperatūros reguliatorių bei termorelių priežiūra, smulkus remontas ir sugedusių keitimas naujais (jeigu nenustatyta, kad juos sugadino patys gyventojai).

15. Šilumos punktuose įrengtų siurblių remontas, sugedusių siurblių pakeitimas suremontuotais arba naujais.

16. Šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių vidaus valymas, alkūnių keitimas, sandarumo išbandymas).

17. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra ir keitimas.

18. Elevatoriaus tūtos valymas ir keitimas.

19. Filtrų ir purvo rinktuvų valymas ir praplovimas.

20. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinių bandymų metu, įrengimas šilumos įvado mazguose ir prie įvadinių sklendžių.

21. Šilumos punktuose įrengiamų namo statybos (rekonstrukcijos) projekte nenumatytų siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo arba elektroninių reguliatorių, apskaitos ar kontrolės prietaisų įmontavimas į pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas (projekte nenumatytus įrengimus įsigyja patys gyventojai).

22. Namo šilumos apskaitos prietaisų veikimo bei jų plombų kontrolė, kontrolinis šilumos apskaitos prietaisų rodmenų įrašymas šilumos punkto žurnale.

23. Šilumos punkto vamzdyno, izoliacijos ir patalpų apdailos priežiūra, šiluminės izoliacijos remontas, sienų ir lubų perdažymas.

24. Šilumos punktų elektros apšvietimo ir jėgos tinklų priežiūra ir remontas.

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vyr. specialistė vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
(8 670) 88 544
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Jurgita Makarienė
Vyr. specialistė (NVO, seniūnijos)
(8 670) 88 435
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (želdiniai, SAARS programa)
(8 682) 37 470
Marius Čelka
Vyr. specialistas (želdiniai, atliekos)
(8 686) 48 140
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Regina Cibulskienė
Vyr. specialistė (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 71 636
Algirdas Tatarūnis
Vyr. specialistas (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 87 729
Justinas Kugis
Vyr. specialistas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Jolanta Marija Malinauskaitė
Vyr. specialistė (Ežerėlio, Kačerginės, Zapyškio NVO veikla)
(8 620) 66 223
Janina Sergedienė
Vyr. specialistė (Samylų, Rokų, Taurakiemio NVO veikla)
(8 604) 42 585
Rima Šuliokienė
Vyr. specialistė (Karmėlavos, Neveronių NVO veikla)
(8 604) 42 607
Laura Garšvaitė
Vyr. specialistė (Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos NVO veikla)
(8 655) 29 000
Naira Šimkuvienė
Vyr. specialistė (Vandžiogalos, Lapių NVO veikla)
(8 686) 10 762
Egidijus Lapinskas
Darbuotojas (statybos)
(8 682) 29 606