Aplinkos skyrius

Leidimas ar sprendimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, intensyvaus genėjimo darbams

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

APL002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimas ar sprendimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, intensyvaus genėjimo darbams

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas ar sprendimas suteikia teisę kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, intensyviai genėti saugotinus želdinius. Leidimus saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, intensyvaus genėjimo darbams išduoda ar sprendimus nurodytiems darbams vykdyti priima Kauno rajono savivaldybės administracija. Privačios žemės sklypo savininkas,  Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnija (tos teritorijos, kurioje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius), valstybinės žemės valdytojas, Kauno rajono savivaldybės administracijai pateikia užpildytą prašymą, kurio forma patvirtinta 2021-11-25 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-421 „Dėl Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (1 priedas), pateikia prašymo formoje nurodytus dokumentus.

Paslaugos schema

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-421 patvirtintos Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Žemės sklypo plano kopija;

3. Žemės sklypo registro pažymėjimo kopija;

4. Suderintas ir patvirtintas projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, intensyvus genėjimas (jei yra);

5. Prašomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, intensyviai genėti saugotinų medžių ar krūmų nuotrauka;

6. Kita informacija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žr. 5 punktą

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
Savanorių pr. 371 Kaunas
tel. (8 614) 05 126
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.
antradieniais - 8.00-19.00 val.
penktadieniais – 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45.

Galima užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Aplinkos skyriaus vyr. specialistė Gabrielė Lisajevičiūtė
Tel. (8 604) 42 585
El. p. gabriele.lisajeviciute@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė
Tel. (8 670) 88 544
El. p. jurgita.rakauskaitė@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ar sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo pateikimo dienos;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.