Aplinkos skyrius

Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

APL002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius. Leidimas saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti išduodamas kai želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnui (fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žemės sklypai), ar Aplinkos skyriui (fiziniai asmenys, esantys Kačerginės ir Kulautuvos seniūnijose, seniūnai ir juridiniai asmenys, kai medžiai auga valstybinėje žemėje) argumentuotą ir teisingai užpildytą Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymą leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus ir žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-326 patvirtintos Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, išskyrus Kačerginės ir Kulautuvos seniūnijas, Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnui pateikia argumentuotą ir teisingai užpildytą Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymą leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus ir žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

Fiziniai asmenys, esantys Kačerginės ir Kulautuvos seniūnijose, seniūnai ir juridiniai asmenys (jei želdiniai auga valstybinėje žemėje), Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriui pateikia argumentuotą ir teisingai užpildytą Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymą leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus ir žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;

Žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai;

Atskirais atvejais techninis projektas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno r. sav. administracija, Aplinkos skyrius

Kauno r. sav. administracija, Akademijos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Alšėnų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Babtų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Batniavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Čekiškės seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Domeikavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Ežerėlio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Garliavos apylinkių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Garliavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Karmėlavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Lapių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Linksmakalnio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Neveronių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Raudondvario seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Ringaudų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Rokų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Samylų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Taurakiemio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Užliedžių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vandžiogalos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vilkijos apylinkių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vilkijos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Zapyškio seniūnija

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Darius Šlapikas, Aplinkos skyriaus vedėjas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai