Aplinkos skyrius

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

APL002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius. Leidimus saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti išduoda Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ir juridinis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracijos vietos seniūnijai pateikia argumentuotą ir teisingai užpildytą Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymą (saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams) ir žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Prašymuose privaloma nurodyti medžių (krūmų) rūšį ir skersmenį.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-326 patvirtintos Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Žemės sklypo planas;
5. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai;
6. Statybos leidimas, jei vykdoma statyba.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Aplinkos ministro patvirtintos formos prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;

Žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai;

Atskirais atvejais techninis projektas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno r. sav. administracija, Aplinkos skyrius

Kauno r. sav. administracija, Akademijos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Alšėnų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Babtų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Batniavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Čekiškės seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Domeikavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Ežerėlio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Garliavos apylinkių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Garliavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Karmėlavos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Lapių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Linksmakalnio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Neveronių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Raudondvario seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Ringaudų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Rokų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Samylų seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Taurakiemio seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Užliedžių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vandžiogalos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vilkijos apylinkių seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Vilkijos seniūnija

Kauno r. sav. administracija, Zapyškio seniūnija

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius,

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė,

tel. (8 670) 88 544, el. p. jurgita.rakauskaitė@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.