Administracijos direktorius

Aprašymas

Pareigybių aprašymas

Peržiūrėti

Metinės ataskaitos

Peržiūrėti

Biografija

Antanas Nesteckis gimė 1956 m. sausio 26 d. Pelaičių kaime (Plungės rajonas), žemdirbių Antano ir Emilijos šeimoje.

Augo kartu su broliu ir dviem seserimis.

1974 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar A. Stulginskio universitetas), Elektrifikacijos fakultetą, 1979 metais jį sėkmingai baigė ir įgijo inžinieriaus specialybę.

2008 m. tame pačiame universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

Darbinę veiklą pradėjo 1979 metais Kauno rajono „Pirmūno“ kolūkyje, kur dirbo vyriausiuoju energetiku.

1987–1992 m. dirbo Kauno rajono „Balandžio“ kolūkio valdybos pirmininko pareigose.

Politinė karjera prasidėjo 1990 m., kai įstojo į Lietuvos demokratinę darbo partiją (LDDP). Tais pačiais metais išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą.

1992 m. – tapo pirmojo nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos Seimo nariu, priklausė Biudžeto ir finansų komitetui.

1996 m. – dirbo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininku.

1997 m. – „Tauro banko“ Kauno filialo valdytoju.

1998 m. – bendroje Lietuvos ir Šveicarijos įmonėje draudimo kompanijoje „Vicura“ direktoriumi ekonomikai.

1999 m. – buvo UAB draudimo kompanijos „Baltic Polis“ Kauno filialo direktoriumi.

2002–2011 m. – Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku.

2011 m. – dirbo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoju.

2011 m. – lapkričio mėn. tapo Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriumi, o 2012 m. liepą – Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. 2012 m. – vėl išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, dirba Biudžeto ir finansų komitete.

2001 m. – tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariu buvo 1990–1995, 1997–2000, 2000–2002, 2002–2007, 2007–2011, 2011–2012 metų kadencijose.

Priklausė smuklaus verslo rėmimo fondui, daug prisidėjo prie smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų gerinimo.

Kartu su šeima daug metų gyvena Piliuonoje, savo rankomis pastatytame name. Su žmona Nijole užaugino du sūnus – Saulių ir Tomą. Turi keturis anūkus.

A. Nesteckis aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime, rėmė LKF ir Kauno rajono savivaldybės projektus „Krepšinio diena mano mokykloje“, senųjų Lietuvos kryžių atstatymą, paminklų – suolelių pakaunės Vyčio Kryžiaus kavalieriams įamžinti statybas, prisideda prie įvairių pilietinių, visuomeninių akcijų.

2016 m. už ilgametį darbą Kauno rajonui apdovanotas Kauno rajono I-ojo lygio Garbės ženklu.

Laisvalaikiu mėgsta dirbti sode, žaisti krepšinį, medžioti. Kartu su bendraminčiais yra įkūręs „Saito“ krepšinio klubą.

Kontaktai

Antanas Nesteckis
Savivaldybės administracijos direktorius
(8 37) 305 502