Biudžeto ir finansų skyrius

Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš fizinių ir juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BIUD001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš fizinių ir juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės nuomos mokesčio mokėtojui paštu išsiunčiama užpildyta arba atvykus į instituciją asmeniškai įteikiama viena, kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (savivaldybės teritorijoje) mokesčio mokėtojo naudojami valstybiniai žemės sklypų plotai, adresai, jų vertės, žemės mokesčio lengvatos, tarifai bei kiti duomenys, reikalingi valstybinės žemės nuomos  mokesčiui apskaičiuoti, priskaityta suma.


Juridiniai asmenys, valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir iki einamųjų metų spalio 15 dienos turi pristatyti užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (2 egzemplioriais) arba pateikti elektroninę versiją Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus specialistui. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. LR Vyriausybės nutarimas “Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę”, 2002-11-19 Nr. 1798. 
  2. LR Vyriausybės nutarimas “Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą”, 2003-11-210Nr. 1387. 
  3. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl valstybinės nuomos mokesčiui taikomos vidutinės rinkos vertės 2011 m. Kauno rajone apskaičiavimo vertinimo modelio taikymo” 2011-06-02 Nr. TS-61 
  4. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos 2011 m. mokesčiams apskaičiuoti” 2011-06-02 Nr. TS-62 
  5. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas ”Dėl 2011 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę” 2011-06-02 Nr. TS-63 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 2011 m. tarifų nustatymo Kauno rajone” 2011-06-02 Nr. TS-64 
  6. LR Vyriausybės nutarimas “Dėl žemės įvertinimo tvarkos”, 1999 m. vasario 24 d. nr. 205

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Užpildyta juridinio asmens žemės nuomos mokesčio deklaracija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono  žemėtvarkos skyriaus nekadastriniai duomenys apie valstybinės žemės naudotojus.
Sapiegos g. 10, Kaunas LT-49500
Tel. 8-37 30-55-72
El. p. kauno.rajonas@nzt.lt

2. Nekilnojamo turto registro kadastriniai duomenys apie valstybinės žemės naudotojus
V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9
Tel. 8-5 268- 82- 02
El. p. info@registrucentras.lt

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
Savanorių pr. 371 Kaunas,
Tel. (8 614) 05 126
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,
antradieniais - 8.00-19.00 val.,
penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė Rasa Jaglauskienė
Tel. (8 37) 30 55 85; (8 686) 76 949
El. p. rasa.jaglauskiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dalia Kupratienė
Tel. (8 650) 27 833
El. p. dalia.kupratiene@krs.lt   

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki kalendorinių metų lapkričio 15 d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.