Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS017

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties įrašą liudijančių išrašų išdavimą.

Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami asmeniui, kuriam įregistruotas civilinės būklės aktas, arba jo atstovui. Mirusio asmens civilinės būklės aktų išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams.

Prašymas dėl civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimo pateikiamas raštu.

Paslauga teikiama ir internetu.

Prašymas dėl civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimo gali būti pateikiamas per MEPIS (Metrikacijos paslaugų informacinė sistema).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
  4. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Civilinės būklės aktų įrašų kopijas iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, kai duomenų nėra Gyventojų registre.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. nr.  (8 670) 88 503

el. paštas ausra.smailiene@krs.lt

 

 

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr. (8-37) 305534;  +370 616 00486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 20 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą mokamas 2,9 EUR mokestis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

PRAŠYMAS ĮRAŠO IŠRAŠUI GAUTI

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas).

Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal Reglamentą.