Civilinės metrikacijos skyrius

Naujagimio gimimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Naujagimio gimimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gimimas registruojamas vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos. Jeigu vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas ar pareiškimas apie vaiko gimimą;

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas;

3. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

4. Notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo (jeigu vaiko tėvai nėra susituokę).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą vaiko gimimo pažymėjimą – pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają;

2. notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo – per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotoja Jolanta Šiugždienė

Tel. 8 609 76 224

El. p. jolanta.siugzdiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Skirmantė Subačienė
Tel. (8 616) 00 486
El. p. skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už gimimo registravimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.