Civilinės metrikacijos skyrius

Santuokos nutraukimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS010

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Santuokos nutraukimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi teismo sprendimu.

Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė. Priešingu atveju buvusiems sutuoktiniams santuokos nutraukimo įrašo skiltyje „Pavardė po santuokos“ įrašomos jų santuokos metu turėtos pavardės.

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo sudarymą.

Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo (teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo bus perduotas Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Aušra Smailienė
Tel. (8 670) 88 503
El. p. ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Skirmantė Subačienė
Tel. (8 616) 00 486
El. p. skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už santuokos nutraukimo registravimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.