Civilinės metrikacijos skyrius

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS004

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi teismo sprendimu.

Ši paslauga apima gimimo įrašo pakeitimą, papildymą

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Teismo sprendimas dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo (teismo sprendimas dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo bus perduotas Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. (8 670) 88 503

el. paštas ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo dokumentus, turi būti pateiktas tėvų ar vieno iš jų prašymas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išversti į lietuvių kalbą.

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis asmeniškai, per atstovą arba per MEPIS informacinę sistemą.

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis