Infrastruktūros plėtros skyrius

Informacija

Tikslinamas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas

Infrastruktūros plėtros skyriaus nuostatai

Infrastruktūros plėtros skyrius gyventojus konsultuoja nuotoliniu būdu. Atkreipiame dėmesį, kad specialistų konsultacijų pageidaujantys  gyventojai, paklausimus Infrastruktūros plėtros skyriui gali teikti el. paštu pletra@krs.lt

Prašymus dėl Infrastruktūros plėtros skyriaus teikiamų paslaugų rekomenduojame teikti el. priemonėmis, o į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių atvykti tik esant būtinybei ir iš anksto užsiregistravus.

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su prašymu teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistę Džuljetą Bartkienę, tel. 8 670 97342, 8 620 13 051, el. p. dzuljeta.bartkiene@krs.lt, pletra@krs.lt 

 

Kontaktai

Giedrius Orliukas
Vedėjas
(8 607) 30 971
Pareigybės aprašymas
Eglė Petrauskaitė
Savivaldybės vyriausioji inžinierė
(8 603) 77 456
Pareigybės aprašymas
Neringa Joneliūnė
Vyr. specialistė
(8 616) 39 355
Pareigybės aprašymas
Šarūnas Laužonis
Vyr. specialistas
(8 609) 76 047
Pareigybės aprašymas
Jolanta Juškevičienė
Darbuotoja
(8 664) 56 070