Kelių ir transporto skyrius

Licencijos kopijų išdavimas vežti keleivius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KET004

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos kopijų išdavimas vežti keleivius

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos kopijos, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas, galiojimo laiko pratęsimas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952; 2011, Nr. 132-6276 );

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymo Nr. ĮS-696 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos kopijai gauti ar pratęsti jos galiojimo laiką, pateikiami šie dokumentai:

1. nustatytos formos prašymą (pridedama);

2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

4. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę su galiojančia žyma arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

5. mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą (arba jų kopijas tinkamai patvirtintas), patvirtinantį, jog sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai yra priimtas sprendimas išduoti licencijos kopiją.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius, tel. (8 37) 30 55 65

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas Tautvydas Tamošiūnas

tel. (8 645) 82 123, el. p. tautvydas.tamosiunas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos kopija išduodama (pratęsiamas jos galiojimo laikas) per 30 dienų, nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos kopijai išduoti, gavimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą nustatytas valstybės mokestis – 35 Eur;

Už licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752),

įmokos kodas 52752,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos kopijos transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimą, pratęsimą

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Užsakyti