Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Dėl mokytojų atlyginimų nuo 2016 m. rugsėjo mėn. ir 2017 m.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“. 

„Daugeliui kyla klausimų, ką reiškia tarifinių atlygių koeficientų didinimas ir kiek pedagogų tai pajus. Nuo šio rugsėjo algos iki 5 proc. didės tik tiems pedagogams, kurie turi mažiausius tarifinių atlygių koeficientus – tiek, kad būtų pasiektas vidurkis. Turime suprasti, kad jeigu vienu metu kelsime koeficientus visiems pedagogams vienodai, niekuomet nepanaikinsime atlyginimų „žirklių“. Būtent „žirklių“ panaikinimo visuomet reikalavo ir švietimo profesinės sąjungos“, - teigia švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Kiek konkrečiam mokytojui padidės alga, priklauso nuo jo turimos kvalifikacijos, tarifikuotų pamokų skaičiaus, pedagoginio darbo stažo. Mokyklos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais ir atsižvelgdamas į darbo užmokesčiui skiriamas lėšas, mokinių skaičių ir situaciją konkrečioje švietimo įstaigoje, nustato, kaip ir kiek bus didinami pedagogų atlyginimai konkrečioje mokykloje. „Tai gali būti ir tik keli eurai – jeigu mokytojas turi nedaug pamokų per savaitę, natūralu, kad ir jo algos pakilimas bus labai nedidelis“, - sako švietimo ir mokslo ministrė.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. bus panaikintos tarifinių atlygių koeficientų „žirklės“ ir atlyginimai visiems mokytojams bus skaičiuojami pagal maksimalius koeficientus. Algos vidutiniškai iki 5 proc. augs tiems, kurie tokių koeficientų neturėjo. 

Švietimo ir mokslo ministerijos skaičiavimais, „žirklėms“ panaikinti prie šiemet jau skirtų lėšų 2017 metams reikia dar apie 64 mln. eurų. Šią sumą sudaro: 29 mln. eurų – perskaičiuota lėšų suma 2017 metams pagal nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki vidurkio pakeltus koeficientus ir 35 mln. eurų – maksimaliems atlyginimo koeficientams mokėti nuo 2017 m. sausio 1 d. 

„Pedagogų algų didinimas numatytas kasmet iki 2020 metų, patvirtinus ilgalaikę darbo užmokesčio didinimo programą“, - teigia švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Nuo 2016 m.  sausio 1 d. darželių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams minimalūs tarifinių atlyginimų koeficientai augo iki 7 proc., pradedantiems bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams – iki 5 proc., kitiems – iki 3 proc. Prieš tai – nuo 2015 m. – ikimokyklinio ugdymo pedagogams minimalūs koeficientai didinti 10 proc. 

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją