Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Dėl seminarų pretendentams į mokyklų vadovus

Informuojame, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau NMVA) pretendentams į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas organizuoja informacinius seminarus dalyvavimo konkursuose ir kompetencijų vertinimo klausimais.

Informacinių seminarų metu bus supažindinama su konkursų į vadovų pareigas ir kvalifikaciniais reikalavimais vadovams pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtintą „Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą“ (Žin., 2011, Nr. 83-4050) ir įsakymu Nr. 1194 patvirtintą „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą“ (Žin., 2011, Nr. 83-4051). Smulkiau aptariami klausimai, susiję su dalyvavimo konkurse grafikais, pretendento dokumentais, bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimu.

Informaciniai seminarai vyks kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį NMVA patalpose (Didlaukio g. 82, Vilnius). Pradžia – 10.00 val. Preliminari trukmė – 2 valandos.

Apie norą dalyvauti seminare prašome informuoti iš anksto telefonu (8 5) 20 45374 arba elektroniniu paštu: evaldas.bakonis@nmva.smm.lt