Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Siekiant užtikrinti privalomo priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą 2010 metais gimusiems, Kauno rajone registruotiems ir iki šiol ugdymo įstaigų nelankantiems vaikams, prašome tėvus (globėjus) iki 2016 m. balandžio 15 d. teikti prašymus ikimokyklinio ugdymo įstaigų arba bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių priešmokyklinio ugdymo grupes, direktoriams.