Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Mokyklų tinklo pertvarka

Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą.

2020 m. vasario 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-82 "DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KAUNO R. KAČERGINĖS DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ"

Kauno r. Kačerginės daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos, sąlygų aprašas 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo“

  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-226 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. birželio 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 223  "Dėl KAUNO R. AKADEMIJOS MOKYKLOS-DARŽELIO „GILĖ“ STEIGIMO"

2019 m. gegužės 30 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 167 "Dėl KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOs 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-61 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 M. BENDRASIS PLANAS

2013 m. gegužės 30 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-231 “Dėl Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio grupės, tipo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo”.

2013 m. gegužės 30 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-230 “Dėl Kauno rajono Babtų gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Babtų gimnazijos nuostatų patvirtinimo”.

2013 m. vasario 28 d.  Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-40 “Dėl Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo – Karkazų skyriaus likvidavimo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo .

Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013–2015 m. bendrasis planas. 2012 m. birželio 28 d.  Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas Nr.  TS-245.

1  priedas


2  priedas


3  priedas

Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono Viršužiglio pagrindinės ir Kauno rajono Piliuonos vidurinės mokyklų reorganizavimo“.
2012 m. gegužės 24 d.  Nr. TS-222.


Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono Sitkūnų mokyklos-darželio reorganizavimo prijungiant jį prie  Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio”. 2012 m. birželio 28 d.  Nr. TS-248.

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008-2012 m. plano pakeitimo ir papildymo

Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrosios kryptys 2004-2012 m.