Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Moksleivių vežiojimas Kauno rajone

Moksleivių vežiojimas Kauno rajone

        

              Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Mokyklų tinklo pertvarkos programoje, rengiant metodines rekomendacijas. Vadovaujantis mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis, kiekvienais metais rugsėjo mėnesį Kauno rajono mokyklos pateikia Kauno rajono savivaldybei paraiškas, kuriose tiksliai nurodomas moksleivių skai�?ius, toje kryptyje dirban�?io vežėjo ir maršruto ar maršruto atkarpos, kuria moksleivis važiuoja į mokyklą ir atgal, pavadinimas. Kiekvieną mėnesį sąrašai, pasikeitus mokinių skai�?iui, tikslinami. Tokiu būdu vienos mokyklos mokinius veža keletas vežėjų, priklausomai nuo mokinio gyvenamosios vietos, pamokų tvarkaraš�?io (pvz.: Babtų vidurinės mokyklos mokinius veža 6 vežėjai). Kauno rajono savivaldybė, disponuodama išeitiniais duomenimis, kuriuos pateikia Kauno rajono mokyklos, sudaro suvestines bei pateikia kiekvienam vežėjui moksleivių skai�?ių ir maršrutų atkarpų pavadinimus, patogiausius moksleiviams nuvykti į mokyklą bei grįžti namo. Mokinius į Kauno rajono mokyklas veža 26 vežėjai.
Autobusų parkai: Jonavos, Šiaulių, Raseinių, Tauragės, Radviliškio, Kėdainių, Prienų, Marijampolės (8 vežėjai) – rugsėjo-spalio mėnesiais vežiojo 158 mokinius.
Specialieji reisai: apie 980 mokinių vežioja 9 vežėjų įmonės.
Kauno rajono vežėjai priemiestiniais autobusais ir maršrutiniais taksi vežioja 2071 mokinį. Daugiausia moksleivių vežioja UAB „Kautra“.
4 geltonaisiais autobusais vežiojami 174 mokiniai.
Iš viso Kauno rajono savivaldybės lėšomis vežiojama 3383 mokinių. Kas mėnesį tam išleidžiama 110000 Lt. Vidutinė vieno mokinio vežiojimo kaina – apie 35 Lt per mėnesį.
Moksleivius vežioti geltonieji autobusai skirti Noreikiškių vidurinei mokyklai – 1, Čekiškės Prano Dovydai�?io vidurinei mokyklai – 2. Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio moksleivius iš reorganizuotos Pagirių pradinės mokyklos ir aplinkinių kaimų į Vilkijos vidurinę mokyklą vežioja dar vienas geltonasis autobusas (iš viso 4 geltonieji autobusai).
Atsižvelgiant į rajono specifiką – esant labai dideliam moksleivių išsibarstymui po kaimus – moksleiviams leista pasirinkti vežėją (mokyklai pritarus). Tokiu būdu pasiekta, kad mokiniai paimami ar�?iausiai namų ir mokyklos patogiausiu laiku. Moksleivių vežiojimas į mokyklą organizuotas ir specialiai tam skirtu transportu (specialūs reisai), kad kelionei į mokyklas sugaištų mažiau laiko. Geriausiai organizuotas moksleivių vežiojimas į Čekiškės Prano Dovydai�?io ir Noreikiškių vidurines mokyklas (geltonieji autobusiukai, specialūs reisai, maršrutinis transportas).
Tobulinama moksleivių vežiojimo tėvų nuosavais automobiliais tvarka.