Standartizuoti testai

Nacionalinio egzaminų centro (NEC) projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas”

NEC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“

2014 m. pavasarį Kauno rajono savivaldybė norėdama įsivertinti mokinių pasiekimus taikant standartizuotus testus, teikė paraišką ir buvo pakviesta dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau vadinama – NEC) įgyvendinamo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“  konkurse „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“  Pasiekimų patikrinime dalyvavo 768 ketvirtokai (matematika, rašymas, skaitymas) ir 816 aštuntokai (matematika, rašymas, skaitymas, istorija).

Bendradarbiavimo tikslas – šalies, savivaldybės bei mokyklos lygmenyse tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimo galimybes ugdymo kokybei gerinti.

Projekto tikslas – Savivaldybės bei mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras, panaudoti standartizuotų testų duomenis ugdymo kokybei gerinti, plėsti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Vienas iš projekto prioritetų – formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, ugdymo kiekvienam nuostatai įtvirtinti.

Projektas yra inovatyvus ir kompleksiškas, atliepiantis pažangias įvairių šalių švietimo tobulinimo tendencijas. Projektas prisidės prie bendrojo ugdymo mokyklos mokinių pasiekimų vertinimo kultūros tobulinimo, sukurs suderinto vertinimo sistemos pagrindus – rengiant standartizuotas programas bei jas atitinkančius užduočių pavyzdžius bus pasiekta bendrų susitarimų bei bus padėti praktiniai pagrindai vieningai, suderintai bendrojo ugdymo mokinių pasiekimo vertinimo sistemai sukurti. Bus parengtos metodikos, kaip mokyklos galėtų pritaikyti šiuos vertinimo įrankius norėdamos pagerinti savo darbo kokybę, o savivaldybės – priimti duomenimis grįstus vadybos sprendimus.

Mokslo metų pabaigoje mokyklos, o rugsėjo mėn. Savivaldybė gauna ataskaitas  apie mokinių pasiekimų lygius (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės), kurie palyginami su kitų nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir  standartizuotų testų projekte dalyvavusių savivaldybių rezultatais. 

2018 m. Kauno r.  savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant  diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

2017 m. Kauno r.  savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant  diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

2016 m. Kauno r.  savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant  diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

2015 m. Kauno r.  savivaldybės 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant projekte parengtus standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

2014 m. Kauno r.  savivaldybės 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant projekte parengtus standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas