Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Švietimo bendruomenės atstovai lankėsi Turkijos mokyklose

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir Kauno r. Zapyškio pagrindine mokykla įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo koordinuojamą Europos Sąjungos programos Erasmus+ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo 2 pagrindinio veiksmo – Strateginės partnerystės projektą „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ („Better Educating - Better Learning“). Projekto partneriai - keturios analogiškos institucijos Turkijoje, Konijos mieste.

Projekto tikslas – gerinti bendrojo ugdymo kokybę, siekti geresnių mokymo(si) rezultatų stiprinant mokytojų ir vadovų įgūdžius bei kompetencijas. Tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai: pamokos vertinimo novatoriškos praktikos kūrimas bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi; vadovų ir mokytojų įgalinimas profesionaliai naudoti vertinimo ir įsivertinimo įrankius; mokytojų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas siekiant inovatyvios mokymo(si) praktikos; mokytojų profesinio tobulėjimo planavimas atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus.

2015 m. lapkričio 4–8 dienomis Kauno rajono  projekto keturių dalyvių komanda dalyvavo įvadiniame susitikime Konijos mieste Turkijoje. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos ir Turkijos švietimo sistemos, mokyklos vadovų ir mokytojų vertinimo tvarkos bei procedūros, pristatyta Lietuvos ir Turkijos partnerių institucijų veikla. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktorius Jonas Petkevičius pristatė šioje įstaigoje kuriamą ugdymo kokybės užtikrinimo sistemą. Susitikimo metu buvo aptartas detalus projekto veiksmų planas 2015–2017 m., numatyti galutiniai rezultatai, pasiskirstyta atsakomybė įgyvendinant projekto veiklas.

Projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę susipažinti su Turkijos mokyklų kasdienybe, stebėti ir vertinti pamokas, pabendrauti su kolegomis mokytojais ir mokiniais iš Turkijos mokyklų. Vizitas buvo abipusiai naudingas ir įdomus.