Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Erasmus+ projekto „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ partnerių 3-asis tarptautinis susitikimas

Spalio 13-14 dienomis Konijos mieste, Turkijoje, vyko trečiasis tarptautinio Erasmus+ projekto „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ (Better Educating – Better Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495) partnerių susitikimas. Šiame susitikime Lietuvos partnerius atstovavo: Irena Marcinkevičienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Nijolė Jasinavičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, Edita Žaromskienė, Švietimo centro metodininkė, Rita Čėplaitė, Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Žydrūnė Puodžiukienė, Zapyškio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja.

Susitikimo metu projekto partneriai aptarė pirmuosius projekto įgyvendinimo metus: projekto valdymo, partnerių komunikavimo, intelektinių produktų rengimo bei informacijos sklaidos klausimus, apžvelgė įgyvendintas veiklas ir numatė tolimesnius darbus.

Lietuvos partneriai pristatė pirmąjį intelektinį produktą – kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojo veiklos vertinimas ir įsivertinimas siekiant pagerinti pamokos kokybę“ Šio produkto tikslas – sukurti įrankius mokytojų veiklos vertinimui bei įsivertinimui, siekiant tobulinti jų profesines kompetencijas bei gerinti pamokos kokybę.

Turkijos partneriai pristatė projekto internetinę svetainę www.bettereducationbetterlearning.eu bei šiuo metu rengiamą e-mokymosi platformą penkioms mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms stiprinti. Šios platformos pagalba bus siekiama didinti IKT naudojimo galimybes ugdymo procese. IKT kompetencijos tobulinimas suteiks platesnes galimybes mokytojams ir mokyklų vadovams plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, taip pat jas pritaikyti savo veiklos vertinimui ir profesinių kompetencijų tobulinimui, atsižvelgiant į asmeninius asmeninius poreikius bei organizacijos tikslus.

Abiejų intelektinių produktų kokybė bus įvertinta praktiškai, išbandant mokymosi medžiagą (teoriją ir praktines užduotis) vienos savaitės trukmės mokymuose, kurie vyks 2017 m. kovo mėnesį.