Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Erasmus+ projekto partneriai iš Turkijos žavėjosi mūsų mokiniais

2017 m. gegužės 22–25 d. Kauno rajone vyko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo  Europos Sąjungos programos Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495 „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ (BEBL – „Better Educating – Better Learning“) paskutinis partnerių tarptautinis susitikimas. Svečiai iš Turkijos Konijos regiono lankėsi partnerinėse projekto mokyklose: Garliavos Jonučių progimnazijoje ir Zapyškio pagrindinėje mokykloje. Abiejose ugdymo įstaigose buvo stebimos ir pagal mokyklų pasirengtus protokolus aptariamos pamokos, kalbamasi su mokytojais, išklausytos jų refleksijos, diskutuota dėl pamokos ir mokytojo veiklos vertinimo ypatumų, bendradarbiavimo ir dalijimosi gerąja patirtimi, kompetencijų tobulinimo sistemos.  

Garliavos Jonučių progimnazijoje mokyklos direktorius Jonas Petkevičius pristatė projekto metu sukurtą mokytojų veiklos stebėsenos ir kvalifikacijos tobulinimo skaitmeninę programą. Integruotą technologijų pamoką „Lietuviški patiekalai“ 8 klasėje mokytoja Rūta Šleinienė vedė anglų kalba – tai buvo kito šioje įstaigoje vykdomo Erasmus+ daugiašalio projekto CLIL (dalyko ir kalbos integruotas mokymas(is)) pristatymas. Mokyklos muziejuje mokytojų komisija nuotoliniu būdu vertino Kauno rajono viešojoje bibliotekoje vykusios probleminio mokymo dienos (ProMoDi) mokinių komandų veiklas.  Svečiai stebėjosi puikiomis mokinių anglų kalbos žiniomis ir gebėjimais dirbti grupėse.

Zapyškio pagrindinėje mokykloje projekto partneriams buvo pristatyta mokyklos pažangos vertinimo kriterijai, kasmetinis mokytojų vertinimas, metodinių grupių veiklos, stebėta mokytojos Vilijos Tarnavičiūtės matematikos pamoka 8 klasėje, aplankyta priešmokyklinio ugdymo grupė.  Mokyklos svečius nustebino pirmokai, kurie  pasitikdami padainavo populiarią turkišką dainelę.

Projekto partneriai išbandė ėjimą su šiaurietiškomis lazdomis, aplankė Sporto centrą ir Viešąją biblioteką Garliavoje, Raudondvario dvarą.

Vizitų metu išryškėjo šalių kultūriniai skirtumai ir didelė Turkijos švietimo sistemos centralizacija.  

Svečiai puikiai įvertino šio projekto įgyvendinamą pamokų konsultuojamojo vertinimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą, tačiau apgailestavo, kad Turkijos mokyklose visoms naujovėms pirmiausia turi pritarti Švietimo ministerija Ankaroje.

Atsisveikindami svečiai nuoširdžiai dėkojo už svetingą ir įvairiapusiškai naudingą vizitą.

Projekto metu sukurti produktai bus pristatyti baigiamajame renginyje rugpjūčio gale.