Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ AŠTUNTOJI KONSULTACIJA 2018-04-10

 Balandžio 10 d. įvyko aštuntoji LL3 kūrybinės komandos konsultacija. Koncultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė.

Komandos nariai  pristatė, kaip sekėsi projekto idėjas paviešinti mokyklų bendruomenėms. Iš viso buvo organizuota 13 viešinimo renginių (Zapyškio, Šlienavos, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėse mokyklose, Garliavos Jonučių progimnazijoje, Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Garliavos Juozo Lukšos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Raudondvario, Vilkijos  gimnazijose. LL3 mokymus Zapyškio pagrindinėje mokykloje vedė Vygantas Pikčiūnas, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje Rasa Nedzinskaitė, Domeikavos gimnazijoje ir Šlienavos pagrindinėje mokykloje – Eglė Masalskienė.  Mokyklų bendruomenės palaiko projekto idėjas, pateikė įvairių pasiūlymų.

Pozityviai komunikacijai reikia noro, vietos (erdvė mokytojui) ir temos, neformalios aplinkos, nors kartą per savaitę (fiksuotas laikas), viešas dalijimasis to, ką išmokai. Mokytis kaip bendrauti su tėvais, valdyti klasę, nes kiekvieną mokykla turi mokytojų, kurie tai geba.

Geranoriškas požiūris į gerosios patirties sklaidą.

Metodinė diena – kartą per savaitę/mėnesį.

Administracija užduoda komunikacijos toną.

Fiksuotas laikas tėvams kreiptis, skambučių laikas ribojamas.

Bendravime su tėvais, mokytojas nesijaučia saugiai.

Tėvai turėtų būti etiški namie mokyklos atžvilgiu.

Pasigendama, kad tėvai palaikytų mokyklų iniciatyvas.

Reglamentas: tėvai dalyvautų priimant sprendimus; tėvai – ne reguliuotojai, partneriai ugdyme.

Ieškoti būdų įtraukti tėvus iš nepalankios aplinkos.

Svarbi neurolingvistika: teisingiau parinkti žodžius.

Antroje konsultacijos dalyje buvo gryninamas profesinio dialogo organizavimo modelis – kaip veiks profesinis dialogas?

PROFESINIS DIALOGAS

  1. Tikslinė mokytojų (Mokytojai, dirbantys toje/tose klasėse, administracija (ir pagalbos mokiniui specialistai) grupė (5–15 žmonių).
  2. Mokytojai-konsultantai, lygiaverčiai partneriai, kolegos, draugai  partneriškai profesionaliam dialogui. Galima išsirinkti moderatorių.
  3. Vieną kartą per savaitę, du kartus per mėnesį (iš anksto dalyviams paskelbiama žinoma tema ar problema).
  4. Mokytojų kambarys arba klasė, biblioteka.
  5. 30–60 min.
  6. Lentelė su iniciatoriais mokytojų kambaryje (pildoma grafa priimtam sprendimui). Klasėje dėstantys mokytojai, klausimas arba problema paskelbiama mokytojų kambaryje.
  7. Struktūruotas pokalbis apie sėkmę ir problemas.