Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ DEVINTOJI KONSULTACIJA 2018-05-11

Gegužės 11 d. įvyko devintoji  LL3 kūrybinės komandos konsultacija. Konsultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė.

Komandos nariai  pristatė, kaip sekėsi organizuoti profesinius dialogus ir rengti bendravimo su tėvais reglamentų projektus. Iš viso buvo organizuota 12 profesinių dialogų aktualiais mokytojams klausimais.  Aptarta, kad reglamento nuostatos gali būti iš tėvų ir mokytojų perspektyvos. Turi būti pozityvi leksika, akcentuojami vertybiniai dalykai aptarta su bendruomene.

Jūratė Chudinskienė, Valė Urbelienė ir Aušra Gužauskienė pristatė stažuotės Utenos rajono savivaldybėje rezultatus. Stažuotės metu buvo aplankytos 4 bendrojo ugdymo mokyklos (Utenos Vyturių, Aukštakalnio ir Rapolo Šaltenio progimnazijos, Dauniškio gimnazija), 2 lopšeliai–darželiai („Voveraitė“ ir „Gandrelis“), V.Valiušio keramikos muziejus. Aplankytose mokyklose buvo stebimos pamokos, veiklos, organizuoti jų aptarimai, diskutuota, dalijantis patirtimi.

Utenos Vyturių progimnazijoje buvo diskutuota tema „Aktyvus mokinio ugdymasis pamokoje/veikloje“.

Utenos Dauniškio gimnazijoje ir Rapolo Šaltenio progimnazijoje  buvo pasidalinta mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo  patirtimis. Dauniškio gimnazijoje rasta gerosios bendradarbiavimo su tėvais, mokinio pažangos pasimatavimo  patirties.

Labai naudingos gerosios patirties gauta lopšelyje-darželyje „Voveraitė“, kur buvo pasidalinta vaikų pasiekimų stebėjimo ir vertinimo patirtimi.

 Lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ diskutuojant apie aktyvių veiklų organizavimą, daug patirties gauta apie vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų, ugdymą.

Aukštakalnio progimnazijoje pasidalinta praktine patirtimi apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, patyriminį mokymą, mokymosi pažangos     įsivertinimo įrankius.

Antroje konsultacijos dalyje buvo pristatyta (pristatė Rūta Gudmonaitė) 2018 m. rugsėjo–2019 m. sausio  mėn. svarbiausi pokyčio projekto įgyvendinimo ir poveikio/pokyčio vertinimo klausimai.

Komanda taip pat dirbo tikslindama projekto veiklas, rezultato rodiklius ir jų matavimą. Buvo akcentuota mokymų ir profesinio dialogo ryšio būtinumas, projekto mokyklų tarpinstitucinės komunikacijos svarba.