Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ANTROJI KONSULTACIJA 2017- 10-19

APIBRĖŽTA POKYČIO PROJEKTO TEMA – POZITYVIOJI KOMUNIKACIJA MOKINIO SĖKMEI.

Spalio 19 d. įvyko antroji konsultacija LL3 kūrybinei komandai. Komandą konsultavo Rūta Gudmonaitė, vadybos konsultavimo įmonės “Primum Esse” konsultantė, Lyderių laiko konsultantė ir dėstytoja, sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė ir Snieguolė Vaičekauskienė, NMVA išorinio vertinimo skyriaus vedėja. Dalyvavo visa LL3 komanda.

 Konsultacijos paskirtis – pokyčio temos gryninimas.

Konsultacijos metu prisimintos pirmosios vienijančios temos, iš kurių bvo išskirtos dvi: nuo draudimo iki skatinimo ir nuo standartų/stereotipų iki kūrybiškumo. Aptarta perskaityta literatūra. Išskirti 4 darbo grupelių objektai:

Įgalintas mokytojas pamokoje,

Ydingos mokytojų nuostatos pamokoje.

Grįžtamojo ryšio pozityvumas.

Kūrybiškos ir pozityvios mokymosi aplinkos kūrimas. Įvardinus „karščiausias“problemas ir pateikus argumentus , buvo suformuoluotos trys temos:

Mokytojo ir mokinių dialogo koreliacija su mokymosi pasiekimais.

Kaip teikti pozityvų grįžtamąjį ryšį pamokoje?

Pozityvios komunikacijos įtaka pamokos kokybei ir ugdymosi rezultatams. Analizuojant probleminius klausimus-temas, buvo atkreiptas dėmesys, ar bus poveikis vaikui, kodėl šis klausimas yra svarbus, kokias pasėkmes tai sukuria, kokia ankstesnė savivaldybės patirtis – kas bandyta daryti ir kaip sekėsi. Diskusijos metu buvo išgryninta pokyčio projekto tema – Pozityvioji komunikacija mokinio sėkmei. Išskirti temos prioritetai – pasidalytoji lyderystė, grįžtamasis ryšys, mokytojo kompetencijos, emocinio intelekto ugdymas, bendradarbiavimas, sampratų ir sąvokų apibrėžtis. Išskirti subjektai – mokiniai, mokytojai, vadovai, tėvai. Kokias atsakomybes kiekvienas subjektas turėtų prisiimti?

Susitarta kitą konsultaciją organizuoti lapkričio 14 d. 10 val. Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, Savanorių 192.