Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO "LYDERIŲ LAIKAS 3" PENKTOJI KONSULTACIJA 2018-01-16

 

2018 m. sausio 16 d. įvyko penktoji  LL3 Kūrybinės komandos konsultacija.

Koncultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė. Konsultacijoje dalyvavo Šiaulių universiteto Studijų kokybės stebėsenos centro direktorius Sigitas Balčiūnas, kuris yra LL3 tyrėjų komandos narys.

Konsultacijos metu Sigitas Balčiūnas  pristatė tyrėjų komandos tikslus  – padėti komandoms matuoti pokyti. Buvo pristatytas profesinio kapitalo tyrimas, kurio  duomenis galima panaudoti formuojant pokyčio temos  veiklas.

Komandos narė Valė Urbelienė pristatė Projektui aktualių sąvokų žodyną.

Vadovaujant konsultantėms ir tyrėjui buvo aptarta kaip ir kokius duomenis panaudoti planuojant pokyčio projektą:

  • identifikuoti esminius iššūkius, kurie bus sprendžiami (pagrįsti vs tariami poreikiai);
  • nustatyti siekiamo pokyčio kryptį, tą situaciją, kurią norima pasiekti (tikslas);
  • analizuoti įvairius veiksnius, kurie padės ar trukdys būsimiems rezultatams sąlygoti norimą pokytį (investicijos, reguliavimas; išankstinės sąlygos);
  • pasiūlyti, kaip būsimus pasiekimus žadama matuoti (priežiūra ir vertinimas).

= parengti pokyčio/kaitos teoriją veiksmų programai, jos prioritetams, pagrindinėms intervencijoms.

Daugiausia dėmesio buvo skiriama pirmojo uždavinio (mokytojo emocinio intelekto stiprinimas) veikloms konkretizuoti. Emocinis intelektas, arba emocinės kompetencijos, – tai žmogaus elgesio pagrindas, jo nuostatos, įsitikinimai, vertybės, jausmai. Kūrybinės komandos nuomone, kad vaikas mokykloje jautųsi laimingas, pirmiausia turi būti laimingas mokytojas ir mokyklos vadovas. Todėl šiame projekte daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama žmogaus santykių plėtrai.