Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

LL3 kūrybinių komandų susitikimas Birštone 2017-11-29

Lapkričio 29 d. Birštono gimnazijoje vyko Kauno miesto, Kauno rajono ir  Birštono savivaldybių projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinių  komandų bendradarbiavimo renginys. Dalyviai, pasidaliję į darbo grupes, aptarė pokyčio projektų savivaldybėse temas, įgyvendinimo sritis, laukiamus rezultatus, pasidalijo patirtimi.

Savivaldybių komandų nuveiktus darbus per laikotarpį nuo įžanginio iki šio renginio pristatė koordinatoriai,  kūrybinių komandų vadovai. Apie Kauno rajono kūrybinės komandos darbą įgyvendinant projektą kalbėjo kūrybinės komandos vadovė Jūratė Chudinskienė.

Antroje susitikimo dalyje projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimo patirtimi pasidalijo Prienų rajono švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Pranešėjas akcentavo, kad siekiant efektyviai įgyvendinti pokyčius besimokančioje organizacijoje, reikia siekti atsakingo bendradarbiavimo, kuo plačiau taikyti pasidalytosios lyderystės principus.

Šiaulių universiteto Studijų kokybės stebėsenos centro direktorius Sigitas Balčiūnas perskaitė išsamų pranešimą „Profesinio kapitalo raiška pirmo srauto savivaldybėse“ apie sąlygas mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio kapitalo augimui ir atsakomybę, pateikė anketinės apklausos duomenis.